2021

Gör om – Gör rätt!

2021 står för alla möjligheter. Vi talar om förbättringar, innovationer, ett nytt sätt att se på oss själv och på världen, en chans att göra om och göra rätt. Att börja ta kontrollen från makthavare som missbrukar sin roll och där människor gemensamt börjar vakna och agerar. Vi kan få se en hel del våld i världen innan man väljer kärleksfulla handlingar i samförstånd och välvilja. Man börjar förstå att vi vill samma sak och därmed gör världen till en gemsam sak.

2021 står generellt sätt för förändringar. Även i relationer och i kärleksfrågor. Den energi vi träder in i under 2021 utmanar oss i att utforska oss själva, att ta reda på vem man verkligen är, ser på vem man har varit fram till nu och hur man kan skapa förändringar för att bli den man helst av allt vill vara – att bli den bästa versionen av sig själv.
Egot rivs ner hos var och en av oss, där vi istället väljer att värna om varandra. Planeternas positioner avslöjar även att det nu är förändringar på väg in i våra relationer. Det gäller för alla relationer; dem vi har inom familjen och i vår vänskapskrets men även till vår kärlekspartner. Uranus låter oss inte längre stanna kvar i dåliga relationer på grund av trygghet eller av andra dåligt ingångna kompromisser.
Vi uppmanas att utforska våra känslor och hur vi prioriterar. Vi utforskar också de värdegrunder vi har och i och med det gör vi också en utvärdering av de människor vi har omkring oss för att se om de stämmer in på den vi själv verkligen är. Här kommer vi att börja rensa ut de personer och relationer som vi upplever inte är meningsfulla för oss. Detta gäller även situationer som berör arbete, hälsa och boende. Var inte rädd för att göra detta arbete. När man skär loss de döda grenarna på träden ger det näring så att de kan ge ny frukt. Tänk samma sak gällande situationer och relationer till andra.

Jupiter går in i Vattumannen och väcker då insikten om vikten att hjälpa andra och bidra till en bättre värld. Den energi som skapas genom Jupiters placering hjälper de tre eldtecken i zodiaken att övervinna egoism. De blir då bättre på att göra avkall på sina egna behov och börja se ut över omgivningen. Här ska dem som är födda i luftelement se upp lite då denna energi kan skada eftersom de normalt sätt är väldigt humanitära till sin natur och oftast enbart tänker på andra och har lätt för att glömma sina egna behov och kan här riskera att bli extremt undfallande. Det blir därför viktigt för luftelement att slå vakt om sig själva och de egna behoven för att hålla balansen.
På arbetsplanet upplever vi att vi får mer gehör och får utrymme att förmedla våra idéer. Vi märker med oss själva att våra idéer är annorlunda; nya och fräscha och kan kännas överraskande revolutionära. Denna inspiration och hur du ser saker och ting ur nya perspektiv kommer från Jupiters placering i Vattumannen, vilken är helt avgörande för det nyvunna, kreativa tänkandet. Här ges möjlighet att nu agera utifrån de egna värderingarna.
Intuitionen stärks under denna påverkan av Jupiters placering vilket gör det lätt att höra den inre rösten. Detta skapar förmågan att gå bortom tidigare trånga, snäva föreställningar om saker och ting där man sett på livet som fyllt av motstånd och kamp. Istället kommer vi att vara mer övertygad om att allt är i sakernas ordning, allt är som det ska och befinner sig på rätt plats. Man inser nu att problemen man ser finns där för att vi har skapat dem så – alldeles på egen hand och därmed kan vi också skapa annorlunda och bli mer lösningsinriktade. Det beror på att vi lämnar trosföreställningar bakom oss och skapar våra liv efter vad som verkligen är sant. Att vi får se att vi inte är maktlösa utan faktiskt kan påverka. Att inte skylla på politikerna utan förstå att ta ansvar för den egna rösten.
Genom den intuitiva kraft som väcks inom var och en av oss får vi också en förmåga att uttrycka oss och därmed också insikten om att vi kan skapa vår verklighet istället för att anpassa oss in i rådande omständigheter. När vi ser att vi har den här konstruktiva makten att förändra kommer vi att känna en stark drivkraft i att skapa vårt liv till det bättre men även i världen vi alla befinner oss i.

Nu lämnar vi år 2020 bakom oss som handlade om att städa ut vår livsscen. Bort med det som inte ska vara där och in med det som ska. Här får alltså inte halvmesyrer något utrymme om vi vill ha möjlighet att ta del av den kraft som finns tillgänglig från årsskiftet.
År 2020 hade vi år 4 inom numerologin som handlade om grunderna och fundamenten som skulle läggas. Grunder som handlar om genuinitet och sanning. Tillsammans med lejonportalens öppning under augusti där vi också fick med oss en frekvenshöjning som handlade om ärlighet och att vara kärleksfull i alla situationer. Denna portal står öppen fram till augusti 2021 då nästa portal öppnar upp. När vi har gjort det här arbetet kan vi gå in i år 2021 som är ett riktigt kraftår där man nu har alla möjligheter att skapa det man vill, nå mål man länge haft i sikte och förverkliga drömmar som tidigare enbart känts som just fagra drömmar och inget annat. Nu får vi kraft att förverkliga sådant som tidigare känts omöjligt då möjligheternas portal står öppen för alla dem som gjort sitt arbete.
Har man inte gjort sitt arbete under år 4, 2020, kan ett kraftår som 2021 är, medföra obalans av den orsaken att man inte själv har skapat balans omkring sig. Denna utrensning som låg som huvuduppgift under år 2020 följer med oss under första delen av 2021, vilket ger oss en chans att komma ikapp om vi inte gjort det vi ska.

2021 är år 5 inom numerologin som står för den högre visheten och för den högsta förvandlingen och som innebär att vi går en ljusare framtid till mötes. Ett år av att återställa och av återuppbyggnad. Dels av hur världen är inrättad men också på det individuella planet.
Under 2021 går Saturnus in i konfrontation med Uranus. Saturnus vill gärna arbeta i stabilitet och i pålitlighet för att skapa hållbarhet i grunden, där fundamentet ska vara stabilt för att kunna bygga vidare. Uranus river gärna ner för att kunna skapa nytt. Han står för nytänkande och skapa förutsättningar för de framsteg som krävs. Saturnus är mer för det stabila emedan Uranus är en revolutionär och en omvälvare. Det kan låta motsägelsefullt och kaotiskt men ibland dras motsatser till varandra och skapar något bra tillsammans. Uranus raserar förlegade strukturer där det nya får plats att ta form och Saturnus stabiliserar och fungerar långsiktigt. Saturnus håller tillbaka Uranus om han blir alltför vild i sin framfart emedan Uranus tvingar Saturnus framåt om han klamrar sig fast i det förflutna och knuffar på honom så att kraften i att våga något nytt tar vid.

Jupiter, Saturnus och Pluto stod nära varandra i Stenbocken från början av 2020, vilket skapade dramatik i våra liv, där vi också kunde uppleva en hel del motstånd. I början av 2021 står Jupiter och Saturnus fortfarande nära varandra men inleder en separation vid årsskiftet och som pågår fram till maj då de helt går skilda håll. Pluto lämnar denna treenighet redan vid årsskiftet varför vi kan börja känna av en lättnad redan vid inledningen av det nya året.

Vi lämnar Stenbockens tidsålder och träder in i Vattumannens som står för frihet men frihet under ansvar. Ansvar i det här fallet innebär att ta ansvar för våra handlingar och hur vi väljer att formulera oss. Står vi upp för oss själva i vår genuinitet kan i själva verket ingenting gå fel. Det handlar även om att tänka ett steg längre, det vill säga att kunna se konsekvenserna av de val vi gör och de handlingar vi utför.
Jupiter rör sig snabbt och i slutet av maj går han in i Fiskarna. Detta ger en ytterligare lättnad för oss då de ovan nämnda tre planeter från och med maj månad befinner sig i olika tecken. På så sätt har de ingen möjlighet att bråka och ställa till det för oss längre.

Alldeles i början av året, i januari, får vi en påhälsning av Mars. Det kan vara vettigt att ta tillfället i akt och ligga lite lågt och inte fatta alltför stora och viktiga beslut. Kontemplation, meditation och vila är att föredra i början av året. Mars drar snabbt förbi och inget vi behöver fästa alltför stor vikt vid.
Vi bevittnar en kaotisk värld just nu men som tur är kan vi se en annan konstellation av planeternas ställning som kommer att ha en positiv inverkan på oss och på vår värld. Det handlar om att hålla ut men också att ta tillfället i akt och kreativt se på sin tillvaro och på vilka sätt vi kan skapa förändringar i våra liv.

Jupiter och Saturnus sammanstrålar i Vattumannen den 21 december 2021. Denna sammanstrålning mellan dessa planeter sker vart tjugonde år. Jupiter och Saturnus har sammanstrålat i jordtecken de senaste 200 åren och skiftar nu element. Detta är en viktig fas av förändring då vi lämnar en tid av industri- och klimatförstörande verksamheter. Vi skiftar över till den högteknologiska tidsåldern där man nu månar om jordens resurser. Man talar i termer av bevarande och upprätthållande. Begrepp som effektivisering och rättvisa utgör parollen för denna nya tidsålder vi går in i. Nya tider för vår planet och för oss människor på jorden i form av nytt tänkande som vi alla bär ansvar för står för dörren. Människor kommer att förstå att förändring sker genom samarbete och inte genom motarbete. Vi kommer att börja se varandra och tillsammans arbeta för en bättre tillvaro. Individualistiskt tänkande och egoistiska beteenden är ett minne blott.
Att våga det nya och att tänka i nya banor gäller för alla oss människor när vi går in i vårt kraftår 2021. Att vara mer flexibel i vårt förhållningssätt och bryta oss loss från makt och kontroll. År 2020 var året för att släppa taget om fruktlösa situationer vilket kommer att fortsätta in under 2021 där vi kommer att släppa taget om det gamla för att ge plats åt det nya. Det kan innebära ett hårt arbete för många eftersom vi ska bryta oss loss från förstelnat tänkande, samt även hur världen just nu ser ut innan det nya får ta plats men resultatet kommer att bli väldigt bra, vilket vi kommer att få se när vi sitter med facit i hand.

På alla plan märker vi utav hur vi tvingas tänka om och släppa taget om det som varit och även att släppa om det som i nuet inte är bra. Vi måste bli modiga att våga släppa, tänka om och börja om. Detta har varit en uppmaning under många år men människor har valt att blunda för det och krampaktigt hållit sig kvar i det ofruktbara och ohållbara men där man nu tvingas att göra de förändringar som man valt att skjuta upp. Det är av största vikt att förstå att det är man själv som gör dessa val! Flexibilitet i tanke och handling. Att stå upprätt inför sanningen och vara modig nog att följa den, modet att våga förändra. Även modet att våga se att det är var och en av oss individer och medborgare på jorden som skapar den värld vi har. Ansvar är en viktig uppmaning i dessa förändringens tider. Planeterna talar mycket om världens struktur, men vi ska komma ihåg att all förändring börjar med var och en av oss, varför detta berör oss i allra högsta grad.

Saturnus är lättare att ha med att göra när han går över till Vattumannen och lämnar Stenbocken. Här blir han ett stöd istället för att skapa motstånd. Här kan vi alltså märka genom den här förflyttningen att allt motstånd vi upplevt under en lång period är över. Istället för att stå på bromsen ges vi möjlighet att trampa ner gasen i botten.

Mars och Venus strålar samman under flera veckor under sommaren 2021, vilket är ett glädjebesked då verklig pånyttfödelse får möjlighet att äga rum. Detta innebär också att människor kommer tillsammans och förenas i samarbete istället för att splittras, så som vi kan se att maktutövare har försökt göra; skapa splittring bland jordens invånare för att vinna makt och kontroll.
Mars och Venus, det eviga älskande paret kommer med stora chanser för den finaste kärleken under 2021. Njut!

Sammanfattningsvis angående år 2021 möter vi en tid som är väldigt befriande och omvälvande på många plan. En kaotisk värld innan vi tillsammans börjar skapa den konstruktiva ordning vi behöver för att må bra. Relationer upplöses för att ge plats för relationer som är genuina, sanna och därmed hållbara och utvecklande. Våga förändra för att vinna! Våga möta dig själv för att skapa den tillvaro du önskar dig och våga släpp taget om det som stelnat, som har med vårt ego att göra. Så lätt är det att skapa kärlek på alla plan!

Gott nytt år!