Månens tecken

I astrologi är måntecknet, markeringen på zodiaken där jordens satellit fanns, vid den tidpunkt då en person föddes. Månen representerar – baserat på den kvinnliga mångudinnan i antik mytologi – den ömsinta och kvinnliga sidan av mänsklig existens. Medan stjärntecknet (stjärntecknet där solen var vid födelsetiden) handlar om karaktären, och uppstigningen (ascendenten),stjärntecknet, som steg i horisonten vid födelsetiden, handlar om en persons utseende, ger måntecknet detaljer om naturen och det intima känslolivet. Det ger information om vilka abstrakta värden (t.ex. beundran, vänskap, omsorg, kärlek, makt och respekt) en individ behöver för att vara lycklig.

In luna veritas – Månens sanning

Månens tecken i astrologin

Det nämnda zodiakens tecken, där månen står under en persons födelse, kan därför påverka hela hans senare liv. Det kan avgöra hur någon utvecklas, hur en person hanterar nederlag, hur en person hanterar kärlekssorger och vilka omständigheter som påverkar en person särskilt känslomässigt. Eftersom månen symboliserar kvinnlighet är, som redan nämnts, måntecknet av särskild betydelse för kvinnans horoskop. Det skildrar deras feminina sida, ger en inblick i deras förhållande till familjen och deras idé om ett familjeliv. Men denna aspekt bör inte heller försummas för männen. Som med kvinnor kan måntecknet ge ledtrådar till hur en mans relation till sina mödrar och kvinnor i allmänhet formas, hur deras barndom formade dem, var de känner sig hemma och hur de föreställer sig ett familjeliv.