Vågen 23/9-22/10

2021 för Vågen har inneburit ett prov på dess disciplin och återhållsamhet. Vågen är ett lufttecken som överlag gillar perfektionism och att saker görs ordentligt, men när restriktionerna som var förra året enbart är halvdana blir saker och ting ganska förvirrande. Vågen har därför själv tagit ansvar och varit restriktiv med sitt leverne för att dra sitt lass i denna pandemi.

Första kvartalet för Vågen kommer att väldigt mycket likna förra året, där man väldigt ogärna samlas i större folksamlingar och till det yttersta försöker kringgå situationer där man kommer nära inpå. I allt detta så hamnar Vågen också i djupa tankar och inre filosoferande. Dessa energier har väckt upp en iver inom Vågen där han/hon inte får en inre ro förrän han/hon verkligen förstår vad det är som försiggår i världen, vad som är sant och vad som är falskt. Det är i detta filosoferande som nya insikter kommer att uppenbaras för Vågen under 2022.

Nästa kvartal kommer att glida på lättare för Vågen om han/hon släppt sitt övergrubblande. Vågen kommer att vara i en period där en naturlig tur följer med honom/henne. Kärlek och romanser öppnar också små luckor utav möjligheter för Vågen under denna period. Notera däremot ordet ”små” och inte stora.
Viktigt för Vågen att komma ihåg under denna period är att inte fastna för mycket i djupa tankar som det inte finns något slutgiltigt svar på. För att verkligen leva måste vi också känna, inte bara tänka.

Tredje kvartalet kommer att vara den starkaste perioden för Vågen under 2022. Med både Månen, Solen och Merkurius som passerar tecknet upplever Vågen framgång, insikt och att saker sätts i rullning. I slutet på september rullar däremot Merkurius in i retrograd så dess inflytande blir lite mindre påtaglig vid den tidpunkten. Planeten vid denna tidpunkt talar däremot om att försöka finna inre harmoni vilket är en utav Vågens stora utmaningar i livet. Det ironiska med hela vår livsvandring där vi söker efter svar och kunskap är faktiskt att alla svar vi någonsin kommer att behöva finner vi inom oss och inte utanför oss.

Sista kvartalet för Vågen kommer handla om att finna tillbaka till sig själv. Med Venus som ledstjärna som är stjärntecknets ledare kommer denna period att bjuda på djup romantik och kärlek på det djupaste planet. Förvänta dig däremot inte att det kommer att serveras utav sig själv, eller att det är något som är långt borta. Venus budskap är att det är dags att ta bort skygglapparna och att flytta energin från huvudet till hjärtat för att bryta upp begränsningarna som är framför dig. I 90% av alla fall så är det vi själva som bakbinder oss och skapar problemen i våra liv. Det är just därför det inte alltid är vist att sätta upp en spegel för att skicka tillbaka attacker och motgångar till sändaren då det i själva verket kan vara oss själva som har satt barriären där.

År 2022 för Vågen kommer till stor del att handla om att se bortom begränsningarna, både inom oss själva och utanför. Året handlar också om resor och inte nödvändigtvis fysiska resor.