Kanalisering

Vid kanalisering tar ett medium kontakt med en ängel, ande eller avliden för att få meddelanden från dem. Denna form av kommunikation kan ske via verbalt eller skriftligt språk och är en esoterisk metod med lång tradition, i många kulturer runt om i världen. Det används ofta för att ta emot meddelanden om hjälp eller tröst i livet.  Anmärkningsvärt är, att kanalisering är lagligt erkänd i brasiliansk rättspraxis, i form av ett skriftligt uttalande, under tillsyn av en notarie. I grund och botten, kan denna typ av kontakt delas in i automatisk skrift och automatiskt tal.

Skriftlig kanalisering

Vid skriftlig kanalisering kräver mediet eller kanalen mindre energi, så denna form av kontakt är den enklare typen av direktkommunikation. Generellt börjar sessionen med ett mediums anpassning och vilja att ta emot meddelanden skriftligen. Mediet ökar sin naturliga frekvens, medan den som kallas, låter frekvensen minska. På detta sätt kan varelsen säkert styra mediets skrivande hand. Om mediet inte lägger ifrån sig sitt ego och kontroll helt, kan hon lägga egna värderingar i budskapet, och skriften förfalskas. Framgångsrik skriftlig kanalisering kännetecknas ofta av, att mediet i fråga har lite, eller inget minne av det skriftliga meddelandet.

Automatiskt tal Även när man talar automatiskt, överlämnar mediet för kommunikation med änglar, andar eller den avlidne, kontrollen över sig själv, till den som kontaktas. Eftersom språkcentret är mycket nära kopplat till egot, måste den naturliga frekvensen ökas i enlighet med talad kanalisering. Så snart varelsen kontrollerar mediets språkcentrum, kan den använda den här kanalen för att uttrycka sina meddelanden, i form av det talade ordet. För att undvika eventuella faror för mediet, övervakas hela processen av en så kallad ”gatekeeper”.  (en andlig dörrvakt) Dessutom bör ett erfaret medium ägna sig åt automatisk tal först, eftersom detta möjliggör en långsam bekantskap, med den specifika frekvenserna hos de kontaktade varelserna.

Trancemedium

Ett trancemedium överlämnar sig totalt till anden. Detta bör man inte göra ensam, utan man har en mänsklig övervakning av processen. Anden kan ta över röst, ansiktsuttryck och ordval, så mediet blir helt förändrat. För att bli ett duktigt trancemedium krävs långvarig träning.