Tankens kraft

Det har länge varit känt, att både positiva och negativa tankar kan påverka vårt beteende och våra känslor, på ett gynnsamt eller ogynnsamt sätt. Den som funderar för mycket gör livet onödigt svårt. Å andra sidan, om du lyckas rikta negativa och mörka tankar i en positiv riktning, är det mycket lättare. Men är det verkligen så, att genom att tänka på problem och mörka tankar hindrar det oss från att vara lyckliga? Vi vill undersöka denna fråga.

Kvaliteten på våra tankar har alltid att göra med lycka

Föreställ dig tanken. Påståendet att för många “dåliga” tankar, är orsaken till problem och att endast positivt tänkande gör dig lycklig, kan låta som en provokation först. Det är verkligen inte så enkelt. Men: Även i Bibeln kan du läsa mycket om livsglädjen, som med en positiv inställning till och med kan tolkas som orsaken till vår existens. Till och med den grekiska filosofen Epicurus delade upp våra tankar och handlingar i dem som uppmuntrar positiva känslor, och andra som orsakar smärta och lidande. Var och en av oss har önskemål som vi associerar med begreppet lycka. Med positivt tänkande, och den exakta formuleringen av våra önskemål, kan man komma långt.


Den romerska filosofen Marc Aurel fick till sig i ”meditation”: Citat “Allt är sammanflätat som av ett heligt band.” Detta innebar inte bara en persons handlingar utan också hans tankar, som har mycket specifika effekter.  Citat: “Allt jag gör, men också vad jag misslyckas med att göra, har en inverkan på helheten och därför på mig själv.”

Aristoteles påpekade också att ett framgångsrikt liv, inte bara kännetecknas av trevliga och positiva känslor, utan att det beror på hur vi hanterar svårigheter och problem. Oavsett om vi

möter utmaningar med självförtroende och hopp, eller låter dem avskräcka oss och därmed försvaga oss, det är ett avgörande bidrag till vår personliga lycka i livet.

Slutsats: Det är fortfarande upp till oss om vi vill ge dåliga tankar kraften att dra oss ner. Om du medvetet öppnar dig för de små glädjeämnena i livet, har mörka tankar ingenting att hämta från början. Endast ett fågelkvitter eller uppfattningen om en liten blomma vid vägen, kan hjälpa oss att pausa, och växla känslan från mörker till ljus. Alla har möjlighet att rikta tankens kraft i en positiv riktning. Positiva tankar och glädje kan inte köpas, men du kan lära dig att använda dem i vardagen.

 

Oavsett om en negativ inställning till livet, i kombination med mörka tankar, eller i motsatt fall, en grundläggande positiv attityd redan är förprogrammerad i våra gener, har något att göra med vår uppväxt eller helt enkelt bygger på dåliga eller goda upplevelser, kan man säkert diskutera.  Vad som är säkert är dock. att varje psykiskt frisk person har möjlighet att ta till sig mer livsglädje och därmed personlig lycka.

Hur säger man? ”Övning ger färdighet”. Eller: ”Var och en är sin egen lyckas smed”. Detta gäller också för träning av vår tankekraft. Låt oss bara ta Wolfgang Johann von Goethes ord till hjärtat: “Överallt finns det något att se fram emot, att lära sig och att göra”. Den som verkligen tänker praktisera tankens kraft, och använda den, kommer att hitta massor av litteratur på bokmarknaden, som kan hjälpa dem, att hitta och följa sin egen personliga väg.