Jungfruns måntecken

Ämnen: korrekthet, jämlikhet

Styrkor: Människor med Jungfruns måntecken kännetecknas av det faktum, att de är försiktiga med andras känslor. Dessa människor förstår känslor från den djupaste övertygelsen, som något mycket intimt, och de angår ingen annan. Därför är ingenting längre från en Jungfrumåne än att såra andras känslor. Istället, är någon som är född i Jungfrumånen, tillmötesgående, snäll och pålitlig. Kort sagt att umgås med Jungfruns måntecken visar sig vara en balsam för själen.

Svagheter: Stjärntecknet Jungfrun domineras av kvällens Merkurius, som inte bara förser henne med nyfikenhet och skarpsinnighet utan också gör henne till en extremt kritisk och nykter medmänniska. Det är därför inte möjligt för alla med detta måntecken att tro på vikten av känslor eller till och med ett ideal som sann kärlek. För vissa av dessa människor har förståndet härskat över hjärtat så länge, att de knappt kan känna av sitt djupa vilande känslomässiga behov.
Liksom solstecknet sätter sig inte måntecknet Jungfrun i centrum för ofta, och agerar bara mycket tveksamt i viktiga situationer. En viss skepsis är en del av den ibland känslomässigt reserverade Jungfrun.