Måntecken Skytten

Ämnen: samvetsgrannhet, överdrift

Styrkor: En Skytts måntecken är tillgänglighet och sanningsenlighet. Kärnan i dess varelse är en välvilja mot sina medmänniskor, men den gör sig inte på något sätt sårbar. Människor som är födda i detta måntecken ger en bild av samvetsgrannhet och hög moralisk standard, enligt vilken de formar sina liv noggrant.

Svagheter: På grund av Jupiter, som också betraktas som expansions- och tillväxtplaneten, är Skytten känslomässigt extremt föränderlig och inkonsekvent, vilket kan äventyra partnerskap. Dessutom är en obalanserad Skyttemåne benägen för moralisk trångsynthet, storhetsvansinne och självrättfärdighet.
Människor som har begåvats med måntecknet Skytten är lyckliga barn, om man får tro astrologin, för den lyckliga planeten Jupiter styr deras tecken. Under påverkan av den välvilliga Jupiter, är det grundläggande humöret för en person i Skyttens måntecken, livsbekräftande, positivt och bekymmerslöst även i svåra tider.