Måntecken Vågen

Ämnen: respekt, kärlek

Styrkor: Med kärleksstjärnan Venus som sin kraftplanet är stjärntecknet Vågen den personifierade charmen. Men måntecknet Vågen överträffar denna faktor igen. Dessa människor är känslomässigt mycket förtjusta i andra, och öppensinnade och extremt känsliga för sin motparts innersta känslighet. När de kommunicerar med andra är de mycket taktfulla, behagligt trollbindande och hittar alltid rätt ord. Vänlighet och mildhet tillfördes i dessa människors födelseögonblick.

Svagheter: Det är ett grundläggande mänskligt behov att vilja bli älskad och bli erkänd. Men människor med måntecknet Vågen, riskerar att låta andras åsikter påverka deras självkänsla för mycket. För att de oundvikligen inte ska förlora sin egen identitet, måste detta måntecken lära sig att acceptera sig själv, även om andra inte delar denna uppfattning.

De som är födda i månen under tecknet Vågen har en mycket fin känsla för, vad andra människor känner för dem. Han kan berätta omedelbart, när någon tänker illa om honom. Denna observation representerar vanligtvis en stor tragedi för honom. Ingen av de andra måntecknen underkastar sig känslomässigt sina observatörers tyckande, på ett sådant sätt. Självvärdet för en Vågmåne står eller faller med andras beundran. Eftersom detta tecken styrs av Venus är kärlek alltid dess centrala tema.