Drömtolkning

Drömsymboler

För hundratals år sedan, trodde folk att deras drömmar innehöll meddelanden om framtida händelser. De symboliserade sina drömbilder och tilldelade olika betydelser till de enskilda drömmarna. Det är intressant här, att betydelsen av respektive drömsymboler är desamma, eller åtminstone mycket lika i alla kulturer i världen. Med exemplet eld, kan det inte vara förvånande, eftersom det symboliserar faran för dess destruktiva kraft, för alla människor, men också skyddet av värmen den ger. Med andra drömsymboler, såsom ett moln eller en skalbagge, är likheten i de olika kulturerna förvånande.

Även om många nya symboler, som bilen, telefonen eller datorn, har kompletterat drömtolkningen genom åren, förblir betydelsen av de gamla drömsymbolerna konstant. Idag är vi framför allt tacksamma för psykologen Sigmund Freud, grundaren av djuppsykologi, att vi kan slå upp många drömsymboler i drömtolkningens lexikon, och därmed enkelt tolka våra drömmar själva. Under år av vetenskapliga studier har Freud undersökt drömmar och kompletterat listan över gamla drömsymboler.

Drömtydning / Drömtolkning

Inte varje dröm är lämplig för drömtolkning

Tack vare vetenskapen, vet vi nu att det finns olika typer av drömmar. Drömforskare har funnit att inte alla drömmar kan tolkas. De drömmar som inte kan tolkas inkluderar till exempel mardrömmar (även kända som rädslo- eller panikdrömmar), lucida drömmar eller klara drömmar (det vill säga drömmar som medvetet kan manipuleras av personen själv den så kallade Pavor Nocturnus.) Mycket sällsynta mardrömmar kan man inte heller tolka, och det är de posttraumatiska drömmar som förekommer på cirka fem procent av alla barn. De normala sömndrömmarna, NREM- och REM-drömmarna, är å andra sidan de drömmar som är lämpliga för drömtolkning. Innan du ägnar dig åt drömtolkning bör du ha kunskapen för att kunna klassificera din dröm i respektive kategori.

Symbolisk, psykologisk och andlig drömtolkning

Förutom den beskrivna symboliska drömtolkningen finns det också två andra viktiga typer av tolkning i drömtydningen, den psykologiska och den andliga. Den rent psykologiska drömtolkningen relaterar mindre till framtida händelser och mer till den faktiska situationen, och hur man själv kan hantera problem.
Den rent andliga drömtolkningen, har ännu inte forskats vetenskapligt – om detta ens är möjligt. Det är dock intressant, att denna typ av drömtolkning överensstämmer starkt med den gamla symboliska drömtolkningen.

Några ytterligare drömsymboler

Du städar – Här handlar det om att göra rent i känslolivet, att göra sig av med känslor som inte gagnar en.
Döden – Att uppleva sin egen död eller någon annans, är i grunden en positiv dröm, den handlar om förnyelse.
Du blir jagad – Det handlar om att du är jagad av en känsla, ofta stress.
Maskar och larver – Dessa kryp handlar om smuts och otrevligheter i ditt liv.
Konst- Man vill utrycka sig och visa upp sitt rätta jag.