Måntecken Lejonet

Ämnen: erkännande, självförtroende

Styrkor: Det skulle inte falla en lejonmåne in, att han skulle vara generad för sina känslor. Denna sort av människa är utåtriktad, positiv och vågad, och vet hur man vinner över andra med denna attityd. För han är inte bara beskyddande när det gäller sin ekonomi. Även när det handlar om att stå upp för sin närmaste krets och göra sina positioner hörda, är han kampvillig, passionerad och lojal.

Svagheter: Om personen som är född i lejonmånen inte får den önskade nivån av erkännande enligt hans åsikt, visar han sig snabbt förolämpad och låter dig sona, för sitt förmodligen skadade ego. Lejonmånen avvisar alltid kritik om sig själv och behandlar i detta fall sina medmänniskor med oförbättrad arrogans eller till och med irritation.
Människor födda i detta måntecken är mycket självsäkra och välmaskerade när det gäller känslor. Hans innersta väsen formas av en stor andlig styrka, som gör att han kan utveckla sin generösa och passionerade natur, i alla dess aspekter. Men precis som solsystemets planeter kretsar kring dess kraftplanet, solen, kretsar världen av lejonens måntecken, tyvärr också runt sig själv för det mesta. Om någon är för mycket av allt i sin kosmos, då är det lejonens måne.