Reikihealing

I början av 1900-talet upptäckte Mikao Usui, en forskare från Japan, Reikihealingsmetoden. Den utbildade japanen kombinerade sin breda kunskap, med andliga typer av healing när han blev äldre, och skapade därmed en enkel, men effektiv form av handpåläggning. Detta kallas Reiki och praktiseras över hela världen.

Begreppet Reikihealing består av de två japanska tecknen REI och KI. Tillsammans blir de den välkända Reiki-symbolen. Den första delen av ordet betecknar den eviga och universella aspekten av livets energi. AI står för den livskraft som flyter genom alla människor, djur och växter beroende på deras personliga natur.

Behandling och healing genom Reiki

Som med andra former av läkning med livsenergi, bygger Reiki på principen om att ändra vibrationer. Sjukdomar sätter organismen i ett tillstånd av disharmoni. De energiska vibrationerna kommer i oordning. Genom att lägga händerna på en person, enligt Reiki-principen, kan energin nu riktas in på rätt vägar och därmed kan en status av harmoni uppnås igen.

Hur snabb och hur framgångsrik healingmetoden är, beror på sjukdomen och omständigheterna hos den berörda personen. Det bör noteras att detta inte är avsett att ersätta konventionell medicin. Det handlar mer om att stödja och påskynda de självläkande krafterna.

Livsenergin bubblar

Till skillnad från olika andliga läkare, som känner sig utmattade och energitömda efter att ha lagt händerna på personen, känner Reikihealern vanligtvis behandlingen såväl harmonisk, som energigivande och uppfriskande. Healern fungerar bara som en kanal för den allomfattande livsenergin och ger inte någon egen energi till patienten. Healingmetoden har således en positiv effekt på båda parters välbefinnande.

Förutom de helande effekterna av Reiki, främjas också allmän avslappning i kropp och själ. Stressiga förhållanden på jobbet, eller i privatlivet löses, hela organismen vilar och den enskilda balansen återupprättas.