Fiskarna – 20 februari – 20 mars

Fisken är en, av de själsliga och omtänksamma vattentecknen, som liksom de andra är melankolisk, försiktig, godmodig och känslig. Han vill aldrig stå i rampljuset utan låter alltid andra går före.

En fisk är anpassningsbar

Den plötsliga förändringen i humöret hos en, som är född Fisk, är inte förståeligt för alla. Astrologin nämner det ”lynnig”. Trots sin anpassningsbarhet är Fisken ovillig att avslöja sin samma personlighet. På det här sättet blir en Fisk alltid lite mystisk och okontrollerad.

Fisken dagdrömmer

En Fisk hänger sig gärna till dagdrömmar och fantasier. Han styrs av känslorna och i sin fantasi är han alltid beredd till en insats för att rädda världen. Inte sällan snickrar han ihop sin egen drömvärld dit han kan dra sig tillbaka. Andras öden bekymrar en sann Fisk, han tar gärna del i andras bekymmer och bryr sig om.

Fiskens livvakt

Fisken tenderar att vara motsträvig. Han håller sig gärna undan och hans självförtroende är inte starkt. Det är därför han söker sig till förhållanden, där han kan stå i bakgrunden och känna sig säker och beskyddad. En Fisk fattar gärna obekväma beslut, men får alltid någon annan att göra jobbet.

Fiskens särdrag i de olika tredjedelarna av Stjärntecknet

20 februari – 29 februari

Fisken i den första tredjedelen är också introvert, men är mer mångsidig och företagsam än de andra.

1 mars – 10 mars

I naturen trivs Fisken ifrån den andra gruppen. Där känner han som hemma. Fisken växlar ofta sitt öde mitt i livet.

11 mars – 20 mars

Lite mer energisk och kraftfull är Fisken från den tredje gruppen. Han är empatisk och kan visa det.