Måntecken Stenbocken

Ämnen: självbevarande, skydd

Styrkor: Innan dessa människor öppnar sina hjärtan, vill de ha hundra procent säkerhet att denna förbindelse kommer att bestå. De som är födda i Stenbocksmånen vill att deras känslor ska offentliggöras, och att de kan visa sig ute med sin partner. Även om de inte alltid kan uttrycka sina mest intima tankar och känslor omedelbart, är deras känslor intensiva och djupa. Av denna anledning tar Stenbockmånen ofta rollen som den emotionella givaren, eller till och med frälsaren i ett förhållande.

Svagheter: Av rädsla för att förlora kontrollen över sina känslor, eller för att uppleva att bli bortstött, bygger vissa människor med måntecknet Stenbocken, en stenhård rustning runt hjärtat. Särskilt när en sådan person redan har skadats tidigare, riskerar hans innersta att bli helt kallt. Eftersom ett sårat Stenbocksmåntecken ibland drar sig undan, så mycket att han knappast kan nås, riskerar han att bli totalt ensam.
Människor som är födda i måntecknet Stenbocken verkar livliga och kontrollerade på utsidan, men är mycket varmhjärtade människor med djup i sin kärna. På grund av sin symboliska motpol Saturnus, säkerhetsplaneten och framtiden, byggs säkerhet på alla nivåer, d.v.s. materiellt och allra helst, hans viktiga hjärta.