Klarsynthet och spådom

Klart seende

Klart seende är känt inom det mediala, som en metod för att förutse framtiden. Prognoserna är individuella prognoser, som riktar sig till en specifik adressat, och relaterar till deras liv. De skapas av en klarsynt, detta är en individuell person som har förmågan att se in i andras framtid. Han gör det på olika sätt. Med detta skiljer han sig, emellertid, från de människor som måste använda orakel för att ta en titt på deras framtid, men någon som använder hjälpmedel som tarotkort, kan också betraktas som ett begåvat medium.

Spådom

Framtidsvisioner är känt i alla kulturella kretsar. Förståelsen sträcker sig, från människor med övernaturliga förmågor, till människor som får sin kunskap genom ritualer, ledtrådar eller speciella hjälpmedel. I forntida naturreligioner respekterades klärvoyanter/sirare , eftersom de hade ett statusvärde, och kunde ge sina medmänniskor kunskap om kommande händelser, såsom viktiga strider, missväxt och epidemier. Sedan 1700-talet har den kristna kyrkan i västerländsk kultur fördömt klarsyn som ren vidskepelse, därför används den bara av några få övertygade människor idag, även om det blir mer och mer accepterat i det moderna samhället.

En klarsynt med sina förmågor, är en person som får kunskap om framtiden, utan ytterligare hjälp. Särskilt i förhistorisk tid och antiken, men också i naturreligioner var drömmar och syner och varsel, kännetecknet för sådana människor. De kunde förutsäga, varna eller ge råd när det gällde att svara på svåra frågor. Än idag finns det människor som har profetiska drömmar. Det är bara ett exempel, på spådomar utan andra hjälpmedel, än sina egna sinnen. För att hjälpa antikens siare att få sina syner, utsattes för förföriska ångor, vilket satte dem i ett annat sinnestillstånd där de kunde få kontakt med gudarna.

Handtydning är också en del av klärvoajans, men till det används verktyg, handflatan på den person som vill lära sig något om sin egen framtid. Dessa och andra metoder är vanligare än klärvoajans, där endast siarens kropp och sinne används. Handtydning, läggning av tarotkort, eller användning av astrologi, kan läras och behöver inga speciella, sällsynta, medfödda färdigheter.

Fjärrsyn

Även kallat remote viewing är en annan del av klarsynthet som används flitigt av militärmakten för att avslöja hemlig information. Många experiment med detta har genomförts, och mest framstående i detta ämne är USA.

Lite till vardags  kan man använda denna förmåga, till att hitta försvunna saker, saknade människor och bortsprungna djur.