Oxen 20/4-20/5

Oxen är personifieringen utav jordelementet och det jordtecknet som inte gärna anpassar sig efter sin omgivning. Uranus ligger i Oxens tecken detta år och det kommer att innebära radikala förändringar i hur Oxen kommer att se på sitt liv i detta jordeliv.

Det förra året som har varit har inte varit rolig för världen, men för Oxen så har det ändå på något slags vis inte varit en större begränsning. Oxen som tecken är en person som finner trygghet i sitt hem och vardagliga, och som gärna vill ha tydlighet och rutiner. Därav har förra årets restriktioner inte varit överdrivet hämmande för Oxen som den har upplevts av de andra tecknen.

Under första kvartalet kommer Oxen att röra sig igenom det 7:e huset vilket handlar om relationer och kärlek. Det är också en tid för Oxen att reflektera över undertryckta känslor och omvärdera vad som är viktigt i hans/hennes liv. Oxens råd är att inte hoppa på relationer som ställs framför näsan på en utan att ta ett steg tillbaka och känna in vad som är vad.

Under andra kvartalet kliver Månen och Merkurius in i Oxens tecken vilket innebär att om Oxen har gjort sin läxa med reflektioner under det första kvartalet så kommer Merkurius att erbjuda nya förmåner inom arbete och studier. Detta kommer att vara den mest gynnsamma perioden under året för Oxen med ekonomisk tillväxt som bonus!

Nästa kvartal blir annorlunda och Oxen kan komma att känna sig överbelastad utav ansvar och närståendes förväntningar. Denna känsla stärks också utav det 12:e huset som Oxen rör sig igenom under augusti månad och karmiska energier kommer till ytan som ställer Oxen inför prövningar för dennes själsliga utveckling. Mars träder också in i tecknet i slutet av juli månad som en styrka under denna prövotid. Även om Mars energi är motsägelsefull till Oxens energi, så är Mars ändå en styrka Oxen kan dra nytta av i och med att Mars är en utav Venus två makar som styr Oxen.

Sista kvartalet på året är den tuffaste perioden på året för Oxen, men det handlar inte om något materiellt eller relationsmässigt. Det som kommer att vara utmanande för Oxen under denna period är att bearbeta de lärdomar och insikter man fick under det tidigare kvartalet. Med Uranus som fortfarande står i Oxens tecken så kommer det inte att vara över förrän Oxen verkligen har omvärderat allt han/hon står för.

Överlag så är nyckelordet för Oxen detta år ”måttfullhet” och att balansera sitt inre liv med det fysiska. Prövningarna som finns detta år är inte utav ondo utan öppnar dörrar för möjligheter och utveckling. Oxen kommer att detta år att få lära sig att bruka sin intuition på helt nya sätt och för den Oxe som inte redan är medial så är detta året då dessa sinnen kommer att kunna öppnas. Passa gärna på att gå en andlig kurs samt arbeta med dina chakran detta år!