Tvillingarnas måntecken

Ämnen: spiritualism, rationalitet

Styrkor: Om det här måntecknet lyckas kombinera sitt föränderliga emotionella liv, med sin extraordinära kommunikativa talang, och därmed föra hjärta och hjärna i harmoni, öppnas många möjligheter för den som är född i detta tecken. Att fördjupa sig i reflektioner över känslor och deras ursprung, med sina medmänniskor, ger dem inte bara möjligheten att utvecklas vidare på den andliga nivån, utan breddar också deras emotionella nivå.

Svagheter: Måntecknet Tvillingarna är ofta så andlig, att det är svårt att skapa en koppling till dess emotionella värld. Men eftersom måntecknet faktiskt borde vara ansvarigt för sitt privata emotionella liv, kan problem uppstå från denna konstellation, eftersom tvillingmånen verkligen inte känner sig ansvarig för det emotionella. Det permanenta förtrycket av hans emotionella behov, kan leda till extrema humörsvängningar, som kan utvecklas till psykiska störningar.
Den intelligenta tvillingen styrs av kunskapens planet, morgonens Merkurius, och är därför nyfiken och äventyrlig, men föredrar att fatta sina beslut med kraften i sitt intellekt, snarare än att styras av hans hjärta.