Vågen – 24 september – 23 oktober

Vågen är ett lufttecken och kännetecknas av sin smidighet. Hon går genom livet med en viss lätthet och är snabb i sina beslut och handlingar.

Behovet av harmoni är uttalat

Vågen gillar inte att göra bort sig. Hon anses vara extremt diplomatisk och har ett stort behov av harmoni. Hon anpassar sig till omständigheterna och har inte nödvändigtvis en egen åsikt. Hennes konflikträdsla och oförmåga att ta ställning uppfattas ibland som irriterande otydlig.

God ton och god smak är en del av balansen

Vågen är estetiskt lagd och känd för sin goda smak. Hon lägger stor vikt vid sitt utseende eftersom hon vill behaga. Även om Vågen kan vara mycket framgångsrik på jobbet, kommer hon aldrig att försumma sitt privatliv för det.

Vågens särdrag fördelat på stjärntecknets tredjedelar

23 september – 2 oktober

Vågen under den första tredjedelen har en stark känsla för rättvisa, hon är ärlig balanserad och vänlig.

3 oktober – 12 oktober

Det konstnärliga inflytandet dominerar för denna Våg. Precis som de övriga är hon alltid angelägen att uppnå en bra balans, men hon är lite mer livlig och beslutsam

13 oktober – 23 oktober

För att undvika besvikelser väger denna Våg allt mycket noga på guldvågen. Allt hon gör är övervägt. Hon är även praktisk och känner sig dragen till en andlig och kulturell livsstil.