De fyra elementen

De forntida grekerna sägs ha ansett de fyra elementen som världens byggstenar.

Modern vetenskap såväl som naturfilosofer och astrofysiker är bekymrade över frågan om vad denna så kallade teori om elementen handlar om. Tilldelningen av grundelementen bör relatera till vissa processer och krafter i naturen. När de fyra elementen nämns i västerländsk astrologi är det begreppen eld, vatten, jord och luft. Stjärntecknen Väduren, Lejon och Skytten räknas bland de som är födda i eld-elementet. Vattentecknen är Kräftan, Skorpionen och Fiskarna. Jordelementet tillhör Stenbocken, Oxen och Jungfrun, medan Vattumannen, Tvillingarna och Vågen hör hemma i luftelementet.

De fyra elementen i astrologins teori av elementen spelar en inte obetydlig roll i astrologin, för om någon är ett lufttecken, ett vattentecken, ett jordtecken eller ett eldtecken säger mycket i horoskopet om temperament, grundning, attityd till livet och även vilken typ av träning han utövar. På detta sätt kan en grov bedömning av de personliga behoven i samband med elementets respektive stjärntecken göras i horoskopet. Förbindelsen mellan de fyra elementen och zodiakens tecken kan säkert betraktas som en viktig grund i horoskopet.

Eld

Eldtecknen i zodiaken inkluderar Väduren, Leo och Skytten. Eld-elementen liknar solen och det förenar det vackra, men samtidigt också det destruktiva. Ilska och aggressivitet fram till förstörelse tillhör eld-elementet liksom en enorm styrka, livlighet och passion. Eldens glöd kan inte alltid kontrolleras och kan under vissa omständigheter också orsaka skador. Samtidigt medför det emellertid också värme och rening. Eld kan övervinna alla hinder. Dess spridning är oförutsägbar och kan inte kontrolleras eller kontrolleras. Men när elden bränns upp och inte längre brinner, räcker det med en liten glöd för att återuppta sig själv om och om igen. Eld känner ingen rädsla och så de som är födda i ett eldtecken är vanligtvis bland de modiga samtida som har en stor önskan om erkännande, påstående och självförverkligande. De har också en medfödd nyfikenhet. Elementet eld kan passande beskrivas som livets flamma. Beroende på var vinden blåser ifrån lämnar elden sitt märke.

Vatten

Stjärntecknen Kräftan, Skorpionen och Fiskarna tillhör vattenelementet. Alla vattentecken kännetecknas av hög känslighet och empati. De är inte nödvändigtvis födda realister, utan uppfattar också verkligheten känslomässigt först. Vattenmärken har vanligtvis god magkänsla och förlitar sig inte enbart på sinnet. Det är mer de mjuka tonerna, som de som är födda i vattenelementet, föredrar. Hans behov av inre lugn är lika uttalat som inre djup. Elementet i vattnet är föränderligt och anpassningsbart och söker alltid sin egen väg. Om du jämför det med en rinnande bäck kommer du att upptäcka att det alltid letar efter minsta motståndets väg. Om det normala flödet störs, eftersom något är i vägen, letar en sådan bäck efter en omväg. Den hittar alltid denna utan att orsaka någon skada. En medfödd intuition kännetecknar alla vattentecken och är en självklarhet för dem.

Jord

Stjärntecknen Stenbocken, Oxen och Jungfrun är jordtecken och anses vara jordnära representanter i zodiaken. I astrologi är jordelementet en symbol för stabilitet, beständighet, verklighet och ett fast grepp. Stöd och säkerhet är av stor betydelse för människor, som tillhör elementet jorden. I astrologi är jordelementet också en symbol för materia och materialism. Det står för verkligheten, för allt som är påtagligt i livet. De som är födda i jordelementet har fasta principer och deras syn på världen har fasta, orörliga lagar som ingen får rubba. Realism och sanning tillhör också jordens energi, liksom uthållighet, jordfasthet och ståndaktighet. Alla tre jordstecknen, Oxen, Jungfrun och Stenbocken, förlitar sig på vad de kan se och förstå, på vad som är verkligt och existerande. Jordtecken förlorar sig sällan i dagdrömmar, eftersom de är människor som är relaterade till verklighet och praktik. De som är födda i jordelementet visar sällan sina känslor utåt och verkar därför ofta iskalla och känslolösa, vilket naturligtvis inte är fallet. Alla jordtecken har stora inneboende värden, som dock måste grävas fram noggrant innan de visar sig på ytan.

Luft

Tvillingar, Vågen och Vattumannen är hemma i luften. Luft gör livet möjligt och med några få undantag är alla levande saker beroende av det för att existera. Livet är omöjligt utan syre. I astrologi symboliserar luften rensningskraften, vitaliteten, friskheten och livets liv. Du kan inte ta på luft, men det har ändå otroliga krafter. Tänk bara på vad en stark storm, som sveper över hela landet, kan göra. De som är födda i luftelementet har många idéer, men kan ofta inte hålla fast vid dem och genomföra dem. Om luftenergin inte används omedelbart, blir det snabbt för sent, och vinden har för länge sedan blåst bort idén och ersatt den med en ny. Variabilitet, lätthet och lugn tillhör människor som föddes i luftelementet. Men precis som det är svårt för vinden att blåsa från en riktning i taget, så irrationellt är luftteckens villighet att fatta beslut. Det är inte alltid lätt för honom att engagera sig, för snabbt som en flagga i vinden, vänder sig hans tankar och kretsar kring ett nytt ämne och frågar sig, vad som kan vara rätt eller fel.