Pendeln

Pendeln har länge varit känd inom det mediala och används som en kunskap, eller som ett orakel. Det mänskliga intresset av att vilja veta om framtida händelser i förväg, har varit känt sedan urminnes tider. På motsvarande sätt har många förutsägelsemetoder utvecklats över tiden.

Vissa använder stjärnorna, andra frågar i olika kort eller kaffesump, magiska stenar och andra saker. Pendeln används ibland också i moderna naturmedicinska sammanhang, eller för att hitta ådror av vatten. (Se nedan slagruta). Pendeln kan vara av metall, eller av en kristall. Vanligt är pendlar av bergkristall eller ametist. Förr i tiden bestämde man barnets kön genom att pendla med en vigselring på en sytråd. Det finns naturligtvis många olika materiel man kan använda för att enkelt göra en pendel åt sig.

Modern pendelforskning har visat att ett sådant instrument ibland används även i många moderna vetenskaper som till exempel geologi. Så det är inte längre bara reserverat för medial verksamhet och de ofta ifrågasatta mellanvärldarna.

En pendel har alltid använts för att ställa en fråga. Den hålls över ett objekt, som man vill ha ett uttalande om. Detta kan även vara en s.k. pendelkarta, en skiss med olika påståenden, datum eller ja-nej svar till exempel. Objektet kan också vara symboliskt för en person, eller ett sammanhang. Baserat på antagandet att även tankar inte är något annat än svängning, kan pendeln också genom sin svängning avslöja, vad en sak handlar om. För att göra detta behöver du en tydlig fråga som kan besvaras med ja eller nej. Skeptikerna av denna metod hävdar att endast den så kallade Carpenter-effekten är ansvarig för det faktum att pendeln svänger åt vänster eller höger, framåt eller bakåt eller i en cirkel.

Termen Carpenter-effekten beskriver en omedveten påverkan av motorikprocesserna, enligt en redan existerande förväntan från pendlaren. Eftersom den mänskliga handen håller enheten, kan denna misstanke inte undanröjas helt. När det gäller ideomotoriska pendlar, används den ovannämnda effekten till och med medvetet. Sammantaget är metoden kontroversiell som ett sätt att förutsäga, och till och med de korrekta resultaten anses vara en slump, för skeptikerna, till sådana metoder. Ändå är detta orakel fortfarande populärt i dag.

Tolkningen av pendelns svar baseras på förutbestämda kriterier. Som en orakelmetod kan man enkelt lära dig att pendla, och med tillräcklig övning, använda den på ett riktat sätt. Du behöver inga speciella färdigheter, men det skadar inte att ha dem heller. En pendeluppsättning innehåller vanligtvis instruktioner, om hur den ska användas och kriterierna enligt vilka svaren ska utvärderas.