Vädurens måntecken

Ämnen: förändring, hopp

Styrkor: Människor med måntecknet Väduren vet exakt vad de vill ha och är inte rädda att stå upp strängt för sig själva och sina emotionella behov. Dessutom visar de en hög grad av självständighet och strävar efter oberoende, varför de vanligtvis kan ta hand om sig själva mycket bra, både känslomässigt och materiellt.

Svagheter: Att komma en annan person nära, tyder Vädursmånen som ett tecken på svaghet. Han kan inte, och vill inte, låta någon diktera någonting åt honom. Om det behövs kan han också stånga huvudet i väggen. Denna inställning kan orsaka problem, särskilt när det gäller kärlek, eftersom båda partnerna måste fungera som ett team och ska därför vara redo, att diplomatiskt närma sig varandra och kompromissa vid tvivel.

Liksom sitt soltecken, är Väduren en impulsiv och passionerad kamrat som ofta upplevs som spontan och otålig. Utlösaren för denna stridiga attityd är dess härskare Mars, som bestämmer måntecknet Väduren offensiv från födseln. Människor med Vädursmåne, känner sig attackerade eller till och med begränsade mycket snabbt, för känslomässigt tycker de inte om att stanna upp. Personer födda i Vädursmåne är extremt instinktiva. Erotik och känslor är mycket nära dem, vilket ofta har som konsekvens, att deras tillgivenhet kan förvandlas till aversion på nolltid, om den andra personen inte ger bekräftelse snabbt nog, vilket en vädursmåne behöver på grund av sitt uttalade ego.