Vattumannens måntecken

Ämnen: suveränitet, barmhärtighet

Styrkor: Vattumannen anses vara känslomässigt oberoende i astrologin. Han skulle aldrig göra sig helt beroende av en enda person. Han är fortfarande en utmärkt älskare och följeslagare, men insisterar samtidigt på utrymme för sig själv. De som är födda i Vattumannens måne känner en hög grad av socialt ansvar och är därför passionerat engagerade i välgörenhetsändamål. Om dessa människor är nöjda och upptagna blir deras emotionella natur stabil och fördelaktig, både för sig själva och för sin omgivning.

Svagheter: Den nyckfulla sidan av Vattumannamånen verkar ofta lite obehaglig för observatören. Denna art av människor känner en magisk dragning till allt som händer utanför normen. Hans nyfikenhet på det extraordinära och hans kärlek till experiment förvandlas ofta till orubblig hänsynslöshet. När det gäller interpersonella relationer, är det därför ofta en verklig utmaning för honom, att upprätthålla rätt balans mellan närhet och avstånd, mellan frihet och anknytning. Det är därför inte alls ovanligt, att balansräkningen för ett Vattumannens måntecken visar en föränderlig vänkrets och otaliga misslyckade partnerskap.

Måntecknet Vattumannen har en uttalad önskan om frihet och bryr sig ändå om andra. Rättesnöret för detta tecken är Uranus, som står för förnyelse, utveckling och transformation. Detta frestar inte bara vattenmånen till de mest bisarra idéerna, utan gör honom också till en öppen och empatisk medmänniska, som bubblar över av andlig intelligens. Eftersom många människor födda i vattenmånen är övertygade om, att de kan ha medkänsla med världens alla sorger och bekymmer, djupt inuti sig själva, gör många människor med detta måntecken det till sin uppgift att göra jorden värt att leva igen för människorna. Vattumannens måntecken tar ofta upp sociala yrken, eller går in i forskningsområdet.