Månhusens hemligheter

Det är välkänt att Zodiaken (födelsekartan) är uppdelad i tolv fält och med sina hus och tecken, med hänsyn till planetens påverkan i horoskopet, kan ge information om personligheten. Den ytterligare uppdelningen i 28 månhus i horoskopet är mindre känd.

Om månen befinner sig i vissa delar av horoskopcirkeln påverkar detta både positivt och negativt. Den aktuella månpositionen i en persons transithoroskop ger alltid en erfaren astrolog en indikation på, om vissa handlingar är lovande, eller till och med har negativa effekter. Beskrivningen av månhusen är också viktig i födelsetabellen, eftersom de grader i vilka månen var vid födelsetiden verkligen kan ge indikationer på vissa trender eller lutningar i livet.

Nedan följer en lista från den gamla astrologiska erfarenhetsteorin om positionen och betydelsen av de 28 månhusen i horoskopet.

Det elfte månhuset går från 08,35 grader Lejon till 21,25 grader Lejon

Klassisk astrologi nämner goda förutsättningar för diplomater och resande affärsmän som positiva. Vinstmöjligheter, genom handel med varor, anges också. En viss irritabilitet, krigföring och risken för olyckor, är det negativa i detta månhus. Turen tenderar att skifta.

Det tolfte månhuset går från 21,26 grader Lejon till 04,17 grader Jungfrun

Detta månhus handlar om kärleksförbindelser som är kopplade till sociala framsteg, som manliga horoskopbärare vanligtvis har nytta av. För kvinnor i denna position kan månen leda till besvikelser i kärlek. Astrologin i detta månhus beskriver blomningen av växter och en bra skörd som positiv. Studierkan också vara framgångsrika. Det kan finnas ogynnsamma förhållanden för sjömän och horoskopbärare i detta månhus kan också påverkas av en viss otydlighet.

Det trettonde månhuset går från 04,18 grader Jungfrun till 17,08 Jungfrun

Om du följer synen på klassisk astrologi handlar detta månhus om vinster och ekonomiska fördelar. Resor verkar också vara gynnsamma. Horoskopbäraren sägs ha gott omdöme och ett energisk uppförande i detta månhus. En mjuk kärna slumrar innanför det hårda skalet.

Det fjortonde månhuset går från 17,09 grader Jungfru till 30,59 Jungfru

Det handlar om goda förutsättningar för läkning av sjuka, men stabil kärlek kan också gynnas här, medan förhållandena för att resa över land är ganska dåliga.

Det femtonde månhuset ligger mellan 0,00 Vågen och 12,51 grader Vågen

Detta månhus sägs vara delvis ansvarigt för splittring och skilsmässa och för att ge kvinnor sämre lycka i äktenskapet. Hinder kan förväntas när du reser och infrastrukturer kan skadas. Gynnsamma förhållanden råder i detta månhus för borrning i djupet och fördelning av hjälp i nödsituationer.

Det sextonde månhuset går från 12,52 grader Vågen till 25,42 grader Vågen

Detta månhus visar sig vara till liten nytta för produktion och handel, och det finns också mindre gynnsamma villkor för resor och äktenskap. Flörtar och affärer som börjar i detta månhus slutar dåligt. Forntida astrologi ser dock de bästa förutsättningarna här för avel av djur och deras försäljning.

Det sjuttonde månhuset går från 25,43 grader Vågen till 08,34 grader Skorpionen

Klassisk astrologi ser illasinnat skvaller och inga goda förhållanden i äktenskapet här. Villkoren för fastigheter och egendom är goda och undanröjande av olyckliga situationer beskrivs som gynnsamma.

Det artonde månhuset går från 08,35 grader Skorpionen till 21,25 grader Skorpionen

Detta månhus bör ge goda förutsättningar för befrielse från ogynnsamma platser och också erbjuda skydd mot farorna av brutalt våld. Men den gamla astrologin ser negativa förhållanden här som problem med förlossningar och risken för konspirationer och oenighet.

Det nittonde månhuset går från 21,26 grader Skorpionen till 04,17 grader Skytten

Forntida astrologi talar om belägringar och räder och ogynnsamma villkor för handel och av att behålla hyresgäster i detta månhus. Försiktighet rekommenderas vid hantering av vätskor. Enligt den gamla astrologiska erfarenhetsteorin, borde det också finnas risk att föräldrar och barn kommer att separeras från varandra.

Det tjugonde månhuset går från 04,18 grader Skytten till 17,08 Skytten

Vilda djur kan tämjas, utveckling av botemedel och resistens mot sjukdomar. Detta månhus sägs ha ett inflytande på, att människor tvingas åka till en viss plats. Kärlek och framgång beskrivs som gynnsamma, medan det däremot kan finnas problem med dålig syn.

Det tjugoförsta månhuset går från 17.09 grader Skytten till 30.59 grader Skytten

Detta månhus handlar om risken för flyktighet, slarv och ökad irritabilitet, men samtidigt främjas läkning. Genomförandet av en skilsmässa bör vara okomplicerat i detta månhus och fördelar för produktioner och byggnader indikeras också.

Det tjugoandra månhuset går från 0,00 grader Stenbock till 12,51 Stenbock

Om man följer synen på den gamla astrologiska empiriska teorin, bör fångar i detta månhus lyckas fly framgångsrikt. Läkning av hälsoproblem indikeras också. Att låna pengar eller spekulera på det finansiella området är missgynnade och förhållandena i äktenskapet ser inte heller bra ut.
Den antika astrologin i detta månhus talar också om möjliga magbesvär hos kvinnor. Nyfikenhet och ett vacklande öde indikeras. Bra förutsättningar för medicin och hälsa.

Det tjugotredje månhuset går från 12,52 grader Stenbocken till 25,42 grader Stenbocken

Bra förhållanden för politiker och läkare, men också för soldater. Dåliga förhållanden kan förbättras så att åtskilda kan förenas, eller sjukdomar kan botas. Detta månhus erbjuder mindre bra villkor för barn, för avtalsavtal och för skyldigheter.

Det tjugofjärde månhuset går från 25,43 grader Stenbock till 08,34 grader Vattumannen

Här kan du vinna segrar och det finns enighet i äktenskapet. Planering visar sig vara framgångsrik här. Den astrologiska erfarenhetsläran varnar för onödigt slöseri med kraften, i detta månhus och ser inga goda förutsättningar för officiella handlingar av något slag.

Det tjugofemte månhuset går från 8,35 grader Vattumannen till 21,25 Vattumannen

Inte bra för graviditeter, och det kan vara underlivsbesvär för kvinnorna, säger den gamla astrologteorin. Det är ändå gynnsamt för medicin och vetenskap i detta månhus.

Det tjugosjätte månhuset går från 21,26 grader Vattumannen till 04,17 grader Fiskarna

Ett månhus, där situationen för beroende kan förbättras och också mycket kärlek och sympati indikeras. Bra förhållanden för äktenskap och jordbruk. Den som har detta månhus i födelsetabellen kan se fram emot rikedom.

Det tjugosjunde månhuset går från 04,18 grader Fiskarna till 17,07 Fiskarna

Inkomsttillväxt och god inkomst anges i detta månhus. Läkning av sjukdomar ska också visa sig positivt här. Den gamla astrologin ser inte detta månhus som gynnsamt i samband med en nystart eller byte av bostad.

Det tjugoåttonde månhuset går från 17.08 Fiskarna till 30.59 grader Fiskarna

Det tjugoåttonde och därmed sista månehuset främjar vinster från handel och god inkomst genom produktioner av alla slag. Äktenskap går också smidigt och resenärer når sin destination säkert. Forntida astrologi beskriver alla slags beroendeförhållanden i detta månhus som ogynnsamma, mod och fasta principer räknas till det positiva.