Måntecken Oxen

Ämnen: kontinuitet, förtroende

Styrkor: Människor med måntecken Oxen är i extremt behov av harmoni och kärlek. Om du garanterar dem säkerhet och hjärtlighet kommer de att vara lojala mot dig för alltid. Denna grupps känslor är orubbliga snarare än föränderliga. När någon väl föddes i Oxens måne kommer de aldrig att släppa dem igen. I hans fall gäller detta också minnen av vackra stunder i varje kärleksförhållande. Dessutom värderar Oxen sina ägodelar och inkomster, vilket på vissa sätt gör dem materialistiska.

Svagheter: Den som besitter en Ox-måne, försöker alltid hålla fast vid de trevliga sakerna och minnena av dem, det är därför de håller så mycket fast vid tingen i sitt liv. Med några Oxmåne-tecken utvecklas en tvångsmässig passion för att samla på allt genom livet. I deras irrationella sentimentalitet, avgudar dessa människor allt som de associerar till, och med det minsta känslomässiga värdet till. Mot denna bakgrund är också en person som är född i Ox-månen i grunden rädd för alla förändringar. Det kan till och med gå så långt att vissa Ox-måne personer lägger mycket ansträngning på, att undvika dessa förändringar. Deras känslomässiga stabilitet beror helt och hållet på deras materiella stabilitet. Om detta förhållande blir obalanserat kommer denna person även att bli olycklig.
Liksom stjärntecknet Oxen, kännetecknas också måntecknet med samma namn i astrologin, av dess försiktighet, lojalitet, men också sin envishet och en tendens till lathet. Morgonens Venus styr över detta tecken och gör honom, inte bara till en sensuell finsmakare, utan gör honom också till en hängiven älskare och lojal vän.