Ask 25/5 – 3/6 och 22/11 – 1/12

Ett keltiskt horoskop namnger alla födda mellan 22 november – 1 december och mellan 25 maj – 3 juni som Ask.

Trädet Ask imponerar med sin rena närvaro och sitt imponerande utseende. Asken kan ha en väldig utbredning om de befinner sig i situationer där deras omgivning tillåter. De blir emellertid aldrig högljudda eller försöker underkasta sig sin omgivning, tvärtom är Asken naturligt smarta och blygsamma varelser, från vilka försiktiga och tydliga ledare ofta kan växa. De saknar helt enkelt aggressiviteten att använda sin närvaro till egen fördel eller till nackdel för andra.

Ambitionen

Asken är en av trädsymbolerna med den mest uttalade villigheten att kommunicera utan att fastna i ordflödet. Istället väntar Asken på att bli kontaktad och frågad om sin åsikt. Dessutom skulle hon aldrig säga något, om hon inte hade en känsla av att hon kunde bidra med något meningsfullt till ämnet, och inom sitt kompetensområde.

Samtidigt strävar Asken efter personlig utveckling. För att inte ta bort utrymme från sin partner och vänner är denna ambition mestadels koncentrerad till den professionella delen av ditt liv. Där fungerar Askar mycket bra, ibland till och med utöver vad som är nyttigt för dem. De visar alla positiva egenskaper som en trevlig affärspartners kan ha. Hårt arbete, uthållighet och mycket engagemang. Som ett resultat finns Asken ofta i nyckelpositioner och har kommit dit inte genom smart politik, utan genom deras faktiska oumbärlighet för ett företag.

Asken som partner

Som partner är Asken intresserad av andra, alltid öppen för deras berättelser och problem. Därför får hennes horoskop i allmänhet att hon verkar vara en bra partner, även om hon ibland verkar lite neutral i sin förmåga, att objektivt väga de mest olika synpunkterna mot varandra. Men detta kompenseras av den stora villigheten att hjälpa till, vilket är nästan ojämförligt bland trädtecknen för keltisk astrologi. Så Asken är en god vän och utmärkta lärare, så länge man alltid ger henne utrymme att utveckla sig själv. Men om detta inte görs och Asken är begränsad i sin törst efter kunskap, dess nyfikenhet över världen och dess självförverkligande genom arbete, kan Asken utveckla starka tendenser att dra sig tillbaka och bli mycket grinig. Hon börjar sedan titta på sin omgivning med alltför kritiska ögon och att även i detalj nämna även de minsta misstag, som hon annars generöst förbiser.