Avenbok 4/6 – 13/6 och 2/12 – 11/12

Den goda smaken

Sådana människor är svåra att rubba och de verkar ofta hårda som en sten. Denna förmåga är inte bara begränsad till fysiska utmaningar utan också särskilt till psykiska, vilket i många situationer är extremt användbart. Det är mycket sällsynt att hitta Avenboken djupt försjunken i dagdrömmar, eftersom de är mycket realistiska, vilket verkar vara till stor hjälp för dem, när man bedömer deras gränser. Astrologin har också gett dem en speciell talang. Ingen kan bry sig mer kärleksfullt om sina vänner. Du kan lita på dem helt och hållet i både bra och dåliga tider. Avenboken är mycket hårt arbetande person och uppnår alltid sina mål. Hennes horoskop beskriver henne som pålitlig, disciplinerad och konsekvent. Avenbok beskrivs ofta av hennes vänner som alltför snygg, och ibland för lynnig. Hon förlåter sällan andras misstag.

Hon skyddar sin partner

Alla som har turen att vara i ett förhållande med en Avenbok bryr sig kärleksfullt hela tiden om henne. Även om de inte har samma önskemål, håller de varandra om ryggen och skyddar sin partner. Men detta behov kan också vara mycket överväldigande och kräver därför starka nerver från båda parters sida.

Tecknet för Avenbok tenderar att låta handlingar, snarare än ord tala. Man pratar inte om runt, utan vi agerar omedelbart. En Avenbok kan tyckas cool då och då, men den som verkligen känner henne, vet att hon är formad av sin iver och uppriktighet. Hennes viljestyrka och hennes förtroende för sin egen styrka hjälper henne att uppfylla alla önskningar. Avenbok fattar inte ett överraskande beslut. Hon tänker länge och väger alla fördelar och nackdelar innan hon beslutar för eller emot. Tyvärr händer det ofta att det är för sent.  Avenbokmänniskorna har en stark känsla för färg, proportioner och kreativitet. I många finns en konstnär som ännu inte har upptäckts. De har också en stor känsla av ansvar, gentemot mindre privilegierade människor. Även här föredrar hon att aktivt ge hjälp snarare än att bara trösta med ord.