Lind 11/3 – 20/3 och 13/9 – 22/ 9

Tvivlet

Keltisk astrologi och det keltiska horoskopet, tillskriver ett starkt behov av uppmärksamhet från vänner och familj, till de Lindfödda. Trädsymbolen Lind vill inte vara i fokus hela tiden, hon gillar inte att stå på scenen ensam, och är helt kapabel att bedöma sin egen medverkan korrekt. Men hon måste veta att hon är mitt i en krets av människor, som återspeglar hennes tankar och

och med vilka hon kan dela de många idéer och drömmar som hon själv är upptagen av. Lind gläds inte bara av dem, som kan lyssna på henne med glädje, utan genom att själv engagera sig i andra människors öde med tillgivenhet. Hon är också en underbar värd som gillar många människor och gillar att iscensätta saker.

Linden är en drömmare

Trädtecknet Linden är mer formad av det möjliga, än det verkliga. Lindträd är stora drömmare, både på natten och på dagen. Deras drömmar, som de själva ofta ser som mål, oavsett hur realistiska de kan vara, är ofta omfattande och utarbetade över år, men har en tendens att inte gå i uppfyllelse. Detta beror på att Lindträdet ofta är en mycket känslig och ömtålig person, som har svårt att hantera stress och belastning. Dessutom finns det en mer eller mindre uttalad tendens till tristess, som kan sträcka sig till en känsla av bekvämlighet och motivationsstörning. Detta är dock det mest negativa uttrycket för ett karaktärsmönster som annars uttrycker sig mer som känslighet och empati för andras behov. I det keltiska horoskopet är Linden, trots sin sociala natur, ett av de mer inåtvända trädtecknen, vilket är just för att det kan känna empati med andra människor och djur. Denna mildhet och tillhörande förmåga till empati gör Linden till utmärkta läkare, lärare och föräldrar, så länge utbildningssituationen inte kräver för mycket auktoritet.

Lind närmar sig andra människor på ett mycket trevligt och reserverat sätt. De verkar aldrig påträngande eller nyfikna. I synnerhet yngre barn, och även de med beteendeproblem blir intuitivt involverade i Linden. Linden drar också nytta av sin konstnärliga talang som är över genomsnittet, som hon också använder i vardagen för att förvandla vardagssituationer till små kreativitetsöar. När det gäller hälsa bör Lindträdet se till att dessa två huvudsystem, immunsystemet och huden, inte störs.