Falk

21/3 – 19/4

Falk i det nativa horoskopet står för uppvakningssäsongen, våren. Så här visar den falkfödda vårens kraft och passion. Naturens egenskaper på våren, motsvarar egenskaperna hos den falkfödda, och syns också genom honom som människa. En stark och dynamisk viljestämning och hög entusiasm, kännetecknar den falkfödda, såväl som deras kraftfulla natur, som ofta uttrycker sig utåtriktat. Falkfödda uttrycker sig som den varma vårluften som drar oss ut. Falkfödda människor gillar att gå ut i världen, de vill utvecklas och är fulla av idéer. De närmar sig nya projekt med tillförsikt och sätter igång allt. Som pionjärer tar de ledningen, vilket får andra att följa dem också.

Falkar är hjälpsamma och motor i relationer

Människor födda Falkar vill utveckla sin personlighet, de har en lust från barndomen och visar liten entusiasm för det förflutna. Han har en snabb takt framåt och älskar nya utmaningar. Men om den önskade framgången inte uppnås, förlorar han snabbt intresset igen. Det är den falkföddas uppgift, att han måste lära sig att vara tålamod och fortsätta att uppnå sina mål. Detta inkluderar också, att lära sig att bedöma och utveckla individuella steg till framgång. Annars riskerar man alltid att använda sina energier felaktigt. Detta gäller också tendensen att utnyttjas, eftersom falkfödda människor i allmänhet är mycket hjälpsamma. Falkfödda är motorn i relationer, de stimulerar och inspirerar andra och är ofta karismatiska personligheter, som kan locka och leda andra.

Totemträdet är almen, som anses vara oförstörbar och stark. Dess grenar är majestätiska och ger skugga. Almen stärker balansen hos den falkfödda, ger styrka och uthållighet och stimulerar medkänsla. Stenen är eldopalen, som anses vara idealistens sten och har en avslappnande och rensande effekt på falkfödda. Gul och grön är färgerna som stimulerar sinnet och ökar uppmärksamhet och närvarons skärpa. Färgen leder energin hos den falkfödda till kreativa, meningsfulla vägar. Färgerna kan vara lika bra i rummet som i kläder. Det stärker självförtroendet. Elementet i Falk är eld, vilket ger vitalitet.