Fiskarna

20/2 – 20/3

För Fiskarna kan år 2021 vara mycket ambivalent rent känslomässigt. Den känsliga och högsensitiva Fisken tar in energier från alla håll. Världen är inte den lättaste plats att vara i just nu och kan påverka Fisken emotionellt. Tårar och skratt om vart annat är att vänta. Året handlar även om personligt växande och där du genom att iaktta dina egna beteendemönster ser att du är den som själv kan skapa känslomässig balans. Yin och Yang. Det ljusa finns i mörkret och mörkret i ljuset. Att acceptera sakernas ordning men att även aktivt börja arbeta i att förändra det man anser vara fel.

Med Jupiter i Vattumannen fylls du av nya idéer. Du kommer att vara effektiv under det här året. Främst när det gäller arbete. Du kan komma att erbjudas en ny tjänst som medför större ansvar. Blir du rädd för detta ansvar, försök ändå att hitta ett sätt att bli modig att åta dig nya uppgifter. Du växer med ansvaret då du verkligen får en möjlighet att se vad du går för och ges möjlighet att komma till din fulla rätt, där du själv ser den egna potentialen som du kanske inte trodde att du hade.

   Fiskarna följer gärna med strömmen men det här året handlar det om att stanna upp. Du känner ett motstånd mot det här naturliga flödet att följa strömmen eftersom den strömmen, när du blickar ut mot världen, ser ut att gå åt helt fel håll.

   En ilska som gränsar till raseri kan uppstå inom dig under sommarmånaderna. Finn ett sätt att uttrycka detta på ett konstruktivt sätt och kanske finna ett sätt att avreagera dig på. Tai Chi är en sport som skulle passa dig bra.

Du kommer att behöva dina närmaste vänner nära dig detta år som upplevs turbulent. Alla dessa olika känslor gör att du kan känna dig utmattad när halva året har gått. Genom vännernas stöd känner du tillfredställelse och fylls av ny kraft. Året handlar om utveckling. Dels din egen men även omgivningen och världen som sådan som genomgår stora transformationer. Dessa känsloskiftningar hos dig gör också att du rensar ut dina känslor, att du gör dig av med ilska som du burit på, sorg som du låtit bli att bearbeta. Framtiden är din och väntar på dig. Den är ljusare än förr och du kommer att ta en ovanligt stor plats i världen.

   Att umgås med familjen och dem som står dig nära är av största vikt det här året. Du har gått igenom mycket och de finns där för dig. Dels är de uppmuntrande men står även där med en utsträckt, hjälpande hand. Ta emot erbjudanden om att åka iväg på utflykter och unna dig ett lyxigt spa. Bara för att världen är orättvis och svår betyder det inte att den blir bättre för att du gör avkall på dig själv, av att du inte unnar dig saker och ting för ditt välmåendes skull. Skapa en balans här. Du förtjänar glädjeämnen och ett gott skratt. Det är helbrägdagörande.

Återhämtning är viktigt detta år så att du är väl förberedd för alla avgöranden som ska göras under 2022. 2021 handlar om att fånga möjligheter och att förbereda sig för det nya och där 2022 är året för handlingskraft och verkställande. Dessa båda år, 2021 och 2022 är inledningen på en viktig fas för lång tid framöver. Egentid är något som återkommer i ditt horoskop och du behöver avskildhet för läkning lika mycket som du behöver närhet av dina nära och sanna vänner.

   Fiskarna är naturligt intuitiva och ett tilltagande intresse för det ockulta och det spirituella får fart. Även att engagera sig i hjälporganisationer ger en känsla av tillfredställelse detta år. Något med djur och djurens rättigheter skulle kunna passa bra.

Fiskarnas liv kommer att omformas och önskan om att skapa mer frihet är stor och att känna sig självständig i en värld som just nu är stängd och fylld av restriktioner. Så fort dessa släpps upp kommer även Fiskarna att simma fritt och ta ut svängarna. Här släpps då en flodvåg av förnyad aktivitet och vitalitet fri. Som tur är har Fiskarna lätt för att anpassa sig och finna möjligheter där andra inte ser dem. Ta vara på minsta tillfälle som ges eftersom det skapar flöde i finanserna.  

   Fantasin är det inget fel på så länge man inte kväver den. Någonstans mitt upp i alla dessa möjligheter och erbjudanden kommer du att hitta exakt det du har letat efter och trivs då som man säger ”som fisken i vattnet”.

Det är inte troligt att Fiskarna ingår någon seriös relation under 2021 eftersom man har fullt upp med sig själv där egentid är viktig. Var dig själv och undvik att iklä dig rollen av någon du inte är. Här finns möjligheter för tillfälliga förbindelser som är kravlösa. Det ger värme och närhet som Fisken behöver just nu.

Tre viktiga förmörkelser påverkar dig under året. En av dem får dig att förstå att du är klar med det du gör och ska vidare till något nytt. Nästa uppstår kort därefter och som ger dig en knuff i rätt riktning. En tredje förmörkelse i slutet av året öppnar en dörr för dig som ger dig helt nya möjligheter redan i slutet av 2021 men som träder i full kraft i början av 2022. Ekonomin stärks under hela året vilket ger en härlig känsla av balans och kontroll.

   Trots att det är ett turbulent år känner du hur livskraften fyller dig under 2021. Året ger dig en försmak av det överflöd och de framgångar som är att vänta och som får form under 2022.

Ett gott råd: Var uppmärksam på dina drömmar. Du har en stark intuition och känner ofta på dig vad som ska hända. Dina drömmar är tydliga sanndrömmar detta år då du står i fin kontakt med dina hjälpare i universum.