Jungfru – 23 augusti – 22 september

Jungfrun är känd för sin känsla för ordning och reda och för sitt hårda arbete. Hennes styrka inkluderar hennes absoluta tillförlitlighet och hennes arbetsvillighet. Hennes svagheter tolkas ofta som en tendens till avund eller grymhet.

Jungfrun är samvetsgrann och grundlig

Med sin uttalade samvetsgrannhet och det ständiga behovet av noggrann ordning har Jungfrun ofta svårt att verkligen njuta av livet. Livsglädjen kan då komma till korta. Jungfrun är aldrig nöjd med halvhjärtade försök, utan löser problem på sitt eget sätt.

Jungfrun gillar inte slöseri

Jungfrun är förmodligen den mest förnuftiga av stjärntecknen. Det man fruktar mest hos henne är hennes cynism, med vilken hon kan skrämma bort känsliga människor. Hennes pengar håller henne i balans och hon föredrar en enkel måltid hemma, istället för att äta dyrt på restaurant.

Jungfrun är sval

Jungfrun är ett jordtecken och håller sig gärna nära det påtagliga och jordfasta, och kan ta tag i det på ett handfast sätt. Hon är inte skrytsam utan förblir ödmjuk, även när hon uppnått sina mål och har det bekvämt. En Jungfru tappar sällan huvudet, utan visar ett lugn och balans utåt.

Jungfruns särdrag fördelat på stjärntecknets tredjedelar

23 augusti -1 september

Jungfrun från den första tredjedelen av stjärntecknet anses vara mer mångsidig och mer öppen för nya saker än de andra tredjedelarnas representanter.

2 september – 11 september

Jungfrun från den andra tredjedelen är särskilt kritisk. Hon särskådar allt. För att uppnå sitt mål har hon obeskrivlig uthållighet. Sparsamheten hos denna Jungfru är särskilt uttalad.

12 september – 22 september

Denna Jungfru njuter av familj och ägodelar. Tendensen till materialism är kopplad till ett intelligent lugn.