Jungfrun

23/8-22/9

Många som är födda i Jungfrun växte och stabiliserades under 2020 trots allt kaos i världen. Det beror på att Jungfrun i regel är väldigt anpassningsbar. Trots en ibland försiktig natur har man ändå lätt för att gå in i acceptans av sakernas ordning och utgår från rådande omständigheter. Du skapar din livsscen så att den fungerar oavsett vad som händer omkring dig. I år lägger du fokus på expansion där du gör mer av det du redan kan. Du kommer att utmanas i att släppa detaljerna som är ett kännetecken för Jungfrun och att även släppa upp när det gäller perfektionism. Du kommer att genomgå en transformation som gör att du först kan känna att du förlorar fotfästet men som i själva verket handlar om en transformation av Jungfruns egenskaper intill oigenkännlighet. Du kommer inte att förlora inriktning, du kommer att vinna större tilltro till dig själv genom insikten om att allt som finns i den yttre världen avspeglar sig inifrån. Allting du vill ha i den yttre världen startar med dig själv. Inifrån och ut. Denna inre resa där Jungfrun växer och utvecklas påverkar den yttre verkligheten såväl inom karriären som i det sociala livet. Detta arbete startar redan i inledningen av året och fram till vårkanten känner du att det ger resultat. Genom insikter och självmedvetenhet kommer du att välja en mer sund livsstil i form av sund mat och någon form av träning.

Under sommarmånaderna kommer Jungfrun att behöva fatta vissa avgörande beslut när det gäller arbete, studier och liknande. Även under våren, i slutet av mars och början av april ser man gynnsamma förhållande som har med karriärval att göra, tillsammans med maj som också öppnar upp för nya möjligheter. Här kan den inslagna vägen omprövas och man kan komma att välja ett helt nytt yrke eller åtminstone byta arbetsplats. Här kan uppstå en känsla av tvivel då Jungfrun är en försiktig natur och att det kan kännas obehagligt att ge sig ut på okänd mark men håll i tanken att du under 2021 har dina framgångsplaneter på plats och att du inte kan misslyckas. Det ska åtminstone väldigt mycket till! Du behöver inte rusa fram. Ta ett steg och stanna upp, ta in och låt det landa tills du tar nästa steg på trappan.

   Att utmana sig själv och bli mer modig är parollen detta år. Ekonomin kan inledningsvis se något svag ut men kommer att stabiliseras under året och genom att slå in på en ny väg kommer du också att känna dig upprymd och glad när året går mot sitt slut. Turplaneten Jupiter följer Jungfrun under i stort sätt hela året med undantag för mitten av maj till slutet av juli. Lita på flödet och följ med. Jupiter serverar en hel del åt dig men det är upp till dig att fånga det.

2021 är ett år då många i ditt umgänge kan dras till dig och vilja ha ditt stöd. Det beror på den starka empati du känner för andra. Här finns en risk för att du glömmer bort dig själv och de egna behoven. Detta år är det viktigt att du ställer dig själv främst och ser till att du själv mår bra och är i balans innan du hjälper andra, annars riskerar du utmattning eftersom de stjäl av din energi. Håll alltså energitjuvar på avstånd och ställ dig själv som högsta prioritet!

Även Jungfrun, precis som för många andra, eftersom året i stort handlar om förändringar och transformationer, kan komma att hamna i konflikter med sin omgivning. När Jungfrun nu stärker upp sig själv och sätter ner foten kan omgivningen reagera och tycka att du är egoistisk som tänker så mycket på dig själv. Här kommer de äkta vännerna att visa sig. Dem av dina vänner och familjemedlemmar som stöttar dig i ditt arbete med dig själv och hejar på dig är dem du också kommer att behålla, övriga rensas bort eftersom de inte har något gott att medföra.

   Jungfrun kommer att öka på det spirituella och andliga intresset och kan genom detta möta nya och intressanta människor som knuffar på när det gäller Jungfruns eget inre arbete. Andra intresseområden såsom, musik, poesi och konst kan skapa nya relationer både på vänskapsplan men även på kärleksfronten. Allting sker precis som det ska. Bara följ med och även om det bitvis kan vara smärtsamt att se sanningen skapar det luft i ditt liv och du kommer att känna lättnad och lätthet. Vila mycket det här året eftersom du möter en hel del utmaningar. Unna dig en massage för att släppa upp spänningar som satt sig i din nacke men även övriga delar av kroppen som har lagrat stress under en längre period.

   Jupiter finns hos Jungfrun under hela året för att just inrikta sig på hälsa. Man kommer under året att gå in för renlevnad och inte belasta kroppen med gifter. Välj att göra en rejäl utrensning av kroppen under detta år.

Framåt slutet av året bör allting kännas lättare och att pusselbitarna fallit på plats. Om det inte är så, utan att du istället upplever stress och tung energi, beror det på att du inte gjort det du skulle under årets månader och risken är då stor att man kan känna sig tungsint och tömd på energi. Det som kan kännas som en börda detta år är känslan av att inte vara säker på vad man vill eller att man inte är trygg i att ha valt att göra rätt saker. Jungfrun kan också uppleva en brist av motivation och om den känslan uppstår bör du granska din livsscen och fråga dig själv om du valt in saker i ditt liv av de rätta orsakerna. Allt du valt in som en dålig kompromiss bör du skapa förändring i. Lyssna till ditt hjärta och våga göra det du tycker om att göra så kan det inte bli fel. Planeterna säger att du är på rätt väg även om det inte i alla sammanhang är synligt för dig ännu.

   För att få igång kreativiteten och glöden kan ett miljöombyte vara lösningen. Det hjälper även Jungfrun att växa och utvecklas eftersom många i detta tecken ofta blir kvar på samma ställe under långa perioder istället för att flytta lite på sig. Det har med trygghetsbehovet att göra men om man står kvar på samma ställe kommer man ingenstans. Om världens omständigheter tillåter det skulle en tågluff eller liknande vidga Jungfruns perspektiv och få fart på inspirationen.

Jungfruns kärleksliv fick fart redan under 2020 då Jupiter och Pluto gjorde ett besök i ditt kärlekshus. Ett ljus spred sig här och många Jungfruar fann kärleken under året som gått. Samtidigt var Saturnus närvarande vilket skapade ett tillbakahållande. Och ena sidan gav man sig hän och andra gick man in i en förnekelse. Det skapade frustration i många relationer. I och med att både Jupiter och Saturnus rört på sig kan du nu välja takten själv och öppna upp i den takt som känns trygg och hållbar.

   För den som inte har någon relation kommer Venus in och bjuder in kärleken i Jungfruns liv. Venus stannar hela året vilket ger att kärlekslivet och övriga sociala relationer är det som är viktigast för Jungfrun under 2021. Ekonomin är balanserad och kommer att vara så som den är, varför man inte lägger särskilt mycket energi på just detta.

Ett gott råd: Se upp för hur du tänker! Bli vittne till dina tankar och där dessa föreställningar om dig själv, andra och om världen kan omformuleras så att du ser andra perspektiv och inte enbart den egna referensramen.