Kräftan

21/6-21/7

Kräftan är det tecken i zodiaken som man anser vara det mest känsliga. Men man ska också förstå att en Kräfta har mycket stark intuition som kan komma väl till pass under 2021 och som dessutom kommer att förstärkas ytterligare. Känner du att det är något som inte stämmer så gör det inte heller det. Så enkelt är det och du behöver aldrig tvivla på din intuitiva kraft.

   Stora förändringar i universums energier som ger avtryck i förändringar i världen, passar Kräftans natur. Det intuitiva, det medmänskliga, det sanna och ärliga får mer utrymme. Hur människor börjar samspela utifrån artens högsta bästa gör att Kräftan kommer till sin rätt det här året.

Under en längre tid har Kräftor fått utstå mycket stress eftersom världsordningen inte är anpassad efter Kräftans högsensitiva natur. Den här känslan av stress ersätts nu av en känsla av harmoni. Det finns en tendens att omgivningen ofta låter dig höra att det är dig det är fel på. Rensa ut dessa människor. Bort med dem! De hör inte hemma på din livsscen. Ersätt dem med andra som du bättre harmonierar med och som befinner sig på samma frekvens som du. Det ger för handen att du slipper känna av det utanförskap du länge kan ha upplevt och istället samspela och känna tillhörighet. Du kommer att göra ett urval bland vänner och nära och kära under år 2021 och väljer att behålla dem du kan utvecklas tillsammans med och där det finns ett ömsesidigt stöd. Här ges då per automatik plats för nya bekantskaper som du kommer att må väldigt bra av.

År 2021 kommer du att ta en hel del tid för dig själv och lägga mycket tid på sådant du uppskattar. En hobby kan bli ditt arbete och därmed ges nu möjlighet att få jobba med det du tycker är kul. Lyssna inte på vad omgivningen har att säga om detta, de förstår helt enkelt inte. Le ditt hemliga leende. Du vet ju vad du gör och att det kommer att gå bra.

Under de tre senaste åren har Saturnus befunnit sig i Stenbocken, vilket är det tecken som ligger mittemot ditt eget. Det har varit en bromskloss för många Kräftor då han, varje gång som du försökt att ta ett initiativ, dykt upp för att hålla dig tillbaka. Det har gjort att du upplevt begränsningar och att du inte har kunnat göra det du vill. Nu flyttar Saturnus på sig och går vidare vilket även du gör och upplever därmed en stark känsla av frihet. Här måste vi dock understyrka det ansvar som följer med den här typen av frihet där man har skakat av sig begränsningarna och nu behöver börja tänka på framtiden, vad du vill göra och vilken väg du vill gå.

Jupiter är din optimistiske hjälpare och som står till förfogande just när det handlar om framtidsplaner och förverkligandet av drömmar och mål. Du kan riskera att hamna i konflikt med dig själv då du kan känna dig osäker på ditt vägval. Just att fatta ett beslut kan göra en Kräfta lite ängslig. Här kan du också komma att upptäcka att sådant du ville en gång i tiden kanske inte längre är realistiskt eller kanske inte längre är det du egentligen vill. Det kan skapa förvirring kring den egna identiteten där man behöver rannsaka vem man är här och nu, där man dessutom kan behöva ta avsked från den man trodde att man var eller velat bli, till att bli den man är bäst på att vara. Tiden har gått och man har förändrats och av den orsaken kan även drömmar och mål behöva anta en ny form eller också lägger du dem helt åt sidan och skapar en ny vision. Istället för att välja förvirring, välj att nyfiket lära känna dig själv.

Under solförmörkelsen i juni kan du komma att ta ett stort beslut som blir ett stort steg framåt. Du känner inte längre något behov av att blicka bakåt utan känner dig modig och djärv i att enbart blicka framåt. Det är ju trots allt där livet pågår.

 I relationer till andra människor och särskilt i kärleksrelationer börjar Kräftan att öppna upp sig mer och ge utrymme dels för sig själv men även för partnern. Det gäller även för de Kräftor som är föräldrar, att de ger sina barn mer rörelsefrihet och tillåter dem att utvecklas. Man släpper taget utan att göra avkall. Detta ger ringar på vattnet och där Kräftan släpper sitt grepp kan börja andas och ägna mer tid åt sig själv. Detta betyder inte nödvändigtvis att man går in i splittring och separationer utan enbart ett annorlunda sätt att förhålla sig. Du kommer att värna mycket om din nyvunna frihet utan att för den sakens skull rusa iväg i galenskaper. Fin balans här och du har allting under skönaste kontroll.

2021 innebär en omvälvande nystart på alla plan och efter år av tillbakahållande och osäkerhet vinner Kräftan ny identitet och börjar ta för sig. Vågar vara den hen verkligen är utan att tänka på vad alla andra ska tänka. Året är banbrytande. Nytt arbete eller ett utvecklingssteg, nya relationer eller att man tänder till i den man redan har. Känslorna flödar och intensiva kärleksrelationer är att vänta.

I kärlek är man detta år lyckligt lottad och har man ännu inte funnit sin livskamrat finns det stora chanser för ett sådant möte under ett år som detta.

Hälsan är god och spirituell utveckling går hand i hand med den utveckling Kräftan står i. Jupiter är en fin medarbetare för Kräftan och hjälper till att rena kroppen. Under perioden mitten av maj till slutet av juli besöker Jupiter Fiskarnas tecken som är ett väldigt spirituellt och läkande element. Varför inte göra en detox under året för att hjälpa kroppen att göra sig av med slaggprodukter? Unna dig en healing eller annan typ av alternativ som kan vara lämplig för dig.

   Energin flödar och man känner sig piggare än på länge. En ökad medvetenhet kring kost och på alla sätt ett medvetet och närvarande sätt att leva på. Här kan även bli förändringar i boendet och som kan ha med utlandet att göra. Eftersom Kräftan blir mer modig under detta år är man inte rädd för dessa större förändringar.

De förmörkelser som inträffar den 10/6 och den 4/12 medger större förändringar, kanske snabbare än man hade planerat och man kan uppleva en känsla av att förlora kontrollen. Dra ett djupt andetag och bara följ med. De är till Kräftans fördel och gynnar välmående på alla tänkbara sätt och man kan komma att påbörja något nytt. Det leder fram till något väldigt bra och där den svaga länken visar sig tydligt varför dessa förändringar som snabbt tvingas fram också skapar balans på det ekonomiska planet. Särskild tur gällande det ekonomiska planet infaller när Solen möter den tursamme Jupiter under 24-29 januari, 22-24 juni samt 14-16 oktober. Här är också lämpligt att planera in viktiga möten.

Ett gott råd: Det är ett spännande och händelserikt år där du tar för dig. Undvik dramatik som kan uppstå när människor försöker hålla tillbaka dig då de inte uppskattar att du förändras!