Oxen

21/4-21/5

År 2021 är Oxens år! Året för med sig en enorm potential när Jupiter träder in och är en följeslagare för första och för sista gången under detta årtionde. Jupiter för alltid med sig möjligheter som man inte ska blunda för och speciellt inte nu då detta år är det året som dessa chanser dyker upp för Oxen. Ta nu alla möjligheter eftersom att det annars kan vara försent redan innan året är slut. Man har länge känt en stark önskan om förändring och nu ges det möjlighet för en helt ny livsstil.

Det finns ingenting som står i vägen för oxens planer det här året men där den stora frågan är om det finns några planer eller om man varit lite lat på den här fronten de senaste åren på grund av en känsla av uppgivenhet? Då är det dags att börja skriva ner alla idéer, låta inspirationen flöda och ge planen form. Den här nyvunna kraften och energin kommer att inspirera andra och med den viljekraft som Oxen besitter finns det inget som stoppar dig ett år som detta.

   Ett driftigt och utvecklande år på alla plan och där Oxen med självsäkerhet och självförtroende börjar ta de första stegen mot det nya. Har man upplevt en tumultartad period, kommer du nu att se vad som verkligen är viktigt. Istället för att sträva bakåt mot en tid i livet då allting kändes bra kommer Oxen detta år ta nya steg och lämna trygghetsbehovet bakom sig som man inser endast är en bromskloss. Saturnus kommer att försöka locka dig tillbaka in i ett, för Oxen, invant tankemönster av regelbundenhet och stabilitet eftersom oxens värdegrund alltid har varit trygghet och säkerhet men Uranus blir din guide ut ur dessa trånga tankesystem och hjälper dig att förstå att du måste röra dig framåt, göra nytt, att allt du tidigare har rört dig i måste brytas upp för att även du ska hänga med i nya tidens förändringar. Att våga mer, ta risker och ge dig ut på okänd mark. Med Uranus i ditt tecken under 2021 medger att du känner en längtan efter frihet där du vill styra din tid och dina förehavanden.

Relationer som bygger på gemensamma intressen är det bästa för Oxen nu eftersom man då inte behöver ingå dåliga kompromisser men Oxen kan även lockas av det som är främmande såsom människor från andra kulturer och annan livssyn. Man känner en stark dragning till kunniga och visa människor såsom lärare, rådgivare, gurus och författare. Det är sådant som gör att Oxen kan expandera och göra sig av med den egna referensramen. Det är alltid obekvämt för den trygghetstörstiga Oxen att lämna sin bekvämlighetszon men detta år är det nödvändigt. Se med barnets ögon så blir det lättare att vara modig när man rör sig i det okända.

2021 är ditt år att påbörja det nya livet. Det du i hemlighet har fantiserat om men som kvävts i trygghetens linda. Du har ju säkert sett att det gamla inte längre fungerar. Detta kan bli en liten dragkamp mellan det gamla invanda och det nya okända. Men världen förändras och du måste följa med! Ingå inga dåliga kompromisser. Det betyder enbart att du står kvar med en fot i den falska trygghet du är van vid. Var uppmärksam och slå dig fri så fort du försöker falla in i den där känslan av säkerhet.

 Privatlivet blomstrar detta år med start redan under januari. Januari kommer att överraska dig på många sätt där energierna är intensiva och saker och ting kommer till dig på ett oväntat sätt. Särskilt våren är en dynamisk period där man börjar förändra på de plan där man inte är nöjd. Som för många andra kommer Oxen att rensa ut allt som inte harmonierar. Oxen tvekar inte här utan sveper med bestämdhet bort allt som måste försvinna för att kunna skapa den kraft och energi som krävs för att bygga det liv man önskar sig. Även om Oxen känner stark empati för andra tar man ingen speciell hänsyn i den här processen.

Höjdpunkterna ligger under juli till oktober där du känner dig oövervinnerlig. Fram på höstkanten kan du börja känna tvivel. Det kan handla om en relation som börjar bli seriös. Om du känner tvivel ska du lyssna på det. Det är din magkänsla som varnar dig och att du kan börja gå in i förhandlingar som gör att du börjar acceptera saker och ting som håller tillbaka dig i din utveckling. Gör inte avkall. Är det rätt då är det lätt, är det inte lätt då ska du börja rannsaka din relation och överväga att avsluta den så att du lämnar plats åt det som verkligen är rätt.

Med Jupiter i Fiskarna under sommaren kan Oxen känna ett starkt behov av att dra sig undan uppmärksamhet. Det finns ett behov av kontemplation och se över planerna man har låtit ta form första delen av året. Det betyder inte att Oxen inte finns till för andra utan finns, trots behovet av isolering, ändå alltid till hands för dem som behöver det.

   Stora förändringar är att förvänta och att dra sig tillbaka en stund ger Oxen en sund och överskådlig blick för att under senare hälften av året sätta planerna i verket. Med stor mental styrka och en nyvunnen motivation det här året finns det inget som kan stoppa oxens framfart. Längs vägen som kantas av framgång skapar Oxen nya och genuina relationer. Tänk på att vara uppmärksam så att du inte ställer alltför höga krav på dig själv. Håll balansen så att du inte drabbas av prestationsångest som kan sätta käppar i hjulet för dig. Tänk ordet ”rimlighet” så kommer du att lyckas nå dina uppsatta mål. Meditera gärna eller andra former av andningsteknik som bevarar balansen och sundheten i dessa förändringens vindar.

En solförmörkelse i början av juni berör dina inkomster. Här kan du snabbt göra en förändring som på sikt är till det bästa för dig. Du kan känna en viss oro i att agera på det här sättet genom ovissa investeringar men om du tänker ”våga för att vinna” är det faktiskt just det du gör!

   Andra hälften av året tillryggalägger du dig nya kunskaper och dina tankar är vassa och annorlunda. Du är alert och vaken. Idéerna sprutar ur dig så att du blir förvånad själv. Du upplevs som revolutionär med alla dessa nya tankar och som kommer att positivt bana väg för dig i din karriär.

Mot slutet av året har du kommit så långt med dina planer och dina idéer att du nu kan ge utrymme för att vara lite mer flexibel. Det ger för handen att du kan gå utanför det du under året fram till nu har skapat och ta dig an okända områden som kommer din väg. Det gör att du kan expandera och utvecklas som människa så länge du är nyfiken. Passa på att njuta lite när året går mot sitt slut. Du har då gjort ett fantastiskt arbete och du kan unna dig lite tid med familj och vänner.

   Ett år där du kommer att vara nöjd med dig själv och inte låta dig nedslås av eventuella utmaningar du möter, utan ser vinsterna och utvecklingsmöjligheterna som följer med dem.

Ett gott råd: Se upp med trygghetstörsten och våga pröva dina vingar! Ingå inga dåliga kompromisser utan våga lita till din intuitiva kraft som ökar dramatiskt under 2021. Det du skapar detta år ligger till grund för resten av detta årtionde. Du har alltså inget att förlora på att våga ge dig ut på okänd mark– tvärtom!