Skytten

22/11-20/12

En efterlängtad nystart för Skytten infaller nu efter ett årtionde kantat av motstånd. Mötet mellan Jupiter och Saturnus i slutet av 2020 kommer som en befrielse. Under hela 2020 befann sig Jupiter på en plats han inte trivdes eftersom han där inte hade möjlighet för att ge uttryck för sin kraft på önskvärt sätt och Saturnus höll honom innanför ramarna. Hela år 2020 har du varit tvungen att invänta ett slags avgörande, en uppgörelse eller ett beslut. Du kan ha tagit de nödvändiga besluten men inte kunnat omsätta dem till verklighet förrän alldeles i slutet av 2020 och in i januari 2021. Fri från detta fasthållande rusar Jupiter vidare in i 2021 och flyttar in i den del av himlen han trivs som bäst. Här får din styrande planet luft under vingarna och som sätter fart på elden inom dig. Nu kan saker och ting omsättas i handling. Du får mer flyt och börjar andas optimism och en framåtrörelse som du har saknat. Det har inte varit möjligt att göra annat än att vänta, vilket för många resulterade i bristande livsgnista. I och med att Skytten nu får möjlighet att röra sig igen infinner sig en enorm lättnad och en känsla av att vara den som själv styr sitt liv och nu kan påverka i den riktning hen vill ha det. Väntan är äntligen över. Den nya era som Skytten nu går in i har tjugo år på sig att visa sin styrka. Du känner nu att du kan åstadkomma bra saker och efter att ha suttit fängslad och utan möjlighet att röra dig framåt har du också lagrat en hel del idéer om vad du gärna vill förverkliga. Full fart fram!

Det är Skyttens tur. Både sol- och månförmörkelser inträffar i Skytten år 2021. Förmörkelserna innebär oanade möjligheter och du ges en chans att skriva in ett nytt kapitel i livet, eller är det rent av en helt ny bok? Det kan nämligen kännas som att man får en chans till ett helt nytt liv.  

   Förmörkelser medför också saker du inte ens i din vildaste fantasi kunnat föreställa dig och som du aldrig skulle kunna åstadkomma helt på egen hand, så ta nu emot de människor som kan bidra till de förändringar du vill ha.

   Den första förmörkelsen infaller i ditt tecken den 26/5. Den medför bland annat att du gör nödvändiga förändringar i din livsstil. Här kan delas ut information som varit okänd för dig och det kan komma bli nödvändigt att fatta ett snabbt beslut. Här kan även läggas upp planer för en resa men även sådant som har med utbildning att göra.

   Nästa förmörkelse infaller den 3/12. Detta är en solförmörkelse och som antyder nystarter.  Var redo! Till och med du häpnar över den medvind du kommer att ha under detta år och många år framåt.

Efter många års fångenskap kan du ha gått in i ett tillstånd av kapitulation vilket gör att du är något avtrubbad när detta nyfödda flöde, denna oerhörda framfart, träder in, och kan upplevas något överraskande, då du gått in i föreställningen om att det är för sent och att det inte kommer att hända för dig. Känslan av hopplöshet och uppgivenhet gör att du är något stelbent och ostadig i de inledande stegen. Ruska liv i dig själv. Skyttens normaltillstånd av optimism och entusiasm har fått sig en törn men som en fågel Fenix reser man sig nu och sprider ut sina vingar. Denna dynamiska återuppståndelse smittar av sig på omgivningen och Skytten kommer att inspirera andra i sin närhet.   

   Man tar också tag i det inre arbetet och städar ut vad som inte är gynnsamt. Man iakttar skuggorna inom sig för att en gång för alla bli kvitt dessa maror som hemsöker Skytten. Det kan handla om barndom eller annat som bidragit till en falsk troföreställning om sig själv och om världen. Nu gör man sig fri.

Du tar dig med lätta steg framåt i din karriär. Du tvivlar inte på att vägen du slår in på är den rätta. Du har haft lång tid på dig att fantisera om hur livet ska se ut om du skulle få tillfälle att agera på dina drömmar. Under hösten kan du ändå tvivla, men det handlar nog mer om att du gör en avstämning med dig själv, än att du tvekar på dina val. Förmörkelsen i december 2021 hjälper dig att se klart.

Ett bakslag i denna glädjeyra kan beröra hälsan. Fram emot sommaren kan du känna dig hälsomässigt bristfällig och kan riskera att bli sjuk. Förekom detta mörka moln genom att stärka upp ditt immunförsvar på olika sätt. Varför inte en rejäl omgång med C-vitamin och att börja ta hand om den fysiska kroppen. Du bestämmer själv om du ska bli sjuk eller inte. Du kan kväva det i sin linda och därmed undvika att insjukna.

   Du kommer dessutom under dessa månader ha många bollar i luften, överhopad av arbete, vilket inte hjälper till gällande den fysiska hälsan. Inte bara på det kroppsliga planet rensar man ut, utan även på det materiella planet. Man gör sig av med materiella saker för att känna sig så fri som möjligt, för att kunna ge sig iväg lätt och enkelt om så skulle krävas. Allt för att vinna så stor självständighet som möjligt. I denna nyvunna energi vill Skytten fara fram men tänk på att hålla balansen. Du kan välja att ha mycket att göra men med betoning på återhämtning. Att göra meditation till en daglig rutin är ett bra verktyg.

Skytten kommer att möta nya människor detta år men alla dras inte till Skytten i goda avsikter. Under våren ska Skytten se upp då här kan komma in en person med oärliga avsikter. Skytten har en naturlig intuition. Se till att få liv i den nu så att du är vaken och snabbt kan identifiera dessa falskspelare.

   Det sociala livet kommer att vara berikande och fina chanser för starka kärleksrelationer står för dörren. Skytten har nu möjlighet att möta sin livspartner, den man känner samhörighet med och kan utvecklas tillsammans med. En sådan partner hjälper dig att få syn på sidor hos dig själv du inte själv kände till, som hjälper dig att få syn på hela dig. Du har alltid vetat att du ska träffa den som är rätt för dig. Under detta år ser det ut som att ni är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det är alltså rätt timing.

   För de Skyttar som redan är i en relation kan dessa utsättas för prövningar. De starka relationerna överlever emedan de svaga upplöses. Lögner kan komma upp till ytan som gör att det mest kärleksfulla är att lämna vad som ändå är trasigt och som inte är reparabelt. Det finns ingen anledning att släpa runt på sådant som inte ska vara, i dessa tider av klart seende och förändringar.

Andra hälften av 2021 inbjuder till flexibilitet. Ta en dag i taget och anpassa dig efter varje situation som uppstår. Förmågan att se lösningar på varje problem istället för att stirra sig blind på själva problemet är en konstart som Skytten har med sig eftersom han är en optimist. Detta innebär också att andra kommer till dig för att få råd gällande deras egen situation, vilket du är bra på eftersom du har förmågan att belysa en situation utifrån olika perspektiv. Din familj kommer att få din uppmärksamhet eftersom du kommer att spela en avgörande roll där.

Med hjälp av Jupiters inträde i Vattumannen kommer ditt eget tänkande att avancera, vilket gör att dina lösningar ter sig något främmande för andra då man går helt utanför boxen. Det skrämmer inte en Skytt att lämna bekvämlighetszonen och speciellt inte efter att ha suttit i fångenskap under en längre tid. Andra kan uppleva Skyttens lösningar som kontroversiella, men tankesättet går faktiskt hand i hand med nya tidens förändrade syn. Vi träder in i en ny tidsålder och Skytten som längtat efter detta nya är i framkant. Skytten inte bara hjälper andra i sin omedelbara närhet utan kan och bör föra ut sina tankar och dela dem med världen. Kanske genom att skriva artiklar eller rentav en bok. Genom den fångenskap Skytten har befunnits i har där funnits många och långa stunder av tänkande och ifrågasättande. Nu är tiden inne att dela med sig. Var beredd på att bli ifrågasatt. Du är inte missförstådd utan det handlar om att dina tankar är så extrema för andra som inte tänker lika långt som du.

I Slutet av året kan du få ett förslag som angår din ekonomi men det är inte säkert att du tackar ja den här gången. Du behöver säkra din ekonomi och inte ge dig in på okända marker eller ut på en osäker investeringsmarknad just nu. Det kommer fler tillfällen. Spendera inte vad du inte har!

2021 är ett spännande år för Skytten som kantas av utmaningar därför är en välförtjänt vila på sin plats när året går mot sitt slut. Upplev något och unna dig att skämma bort dig själv. En massage kanske skulle vara på sin plats för att låsa upp spänningar som kan ha samlats i kroppen. Tänk på att din hälsa ska vara viktig för dig under det här året. Genom återhämtning ger du dig själv ny kraft att möta kommande utmaningar. Du går in i en ny era som sagt. Ett nytt liv ska skapas och falla på plats.  

   Även om året kräver en hel del ansträngning tar Skytten detta med jämnmod. Eftersom man har släppts fri tar man emot utmaningar av alla de slag med glädje eftersom att man ser att allting hela tiden leder någonstans. Att vistas vid vatten gör att Skytten mår bra.

Ett gott råd: År 2021 är viktigt för dig ur alla aspekter. Det är ett positivt år med mycket förändringar och möjlighet att förverkliga. Lyssna till din intuition! Följ flödet. Allt som sker gynnar dig antingen omedelbart eller också på sikt.