Tvillingarna

22/5 – 20/6

Året 2021 är en balansakt för Tvillingarna. Här handlar det om att lära sig just denna konstart som balans innebär. Utåt sätt verkar Tvillingarna väldigt balanserade men det är den där masken som detta tecken ofta sätter på sig för att dölja sanningen om sig själv där man ofta kan falla in i det destruktiva beteendemönstret. Man talar ofta om att detta soltecken har två ansikten. Det här året handlar det om att sammanföra dessa till ett enda och våga vara den man verkligen är. Detta kan medge en kamp ett år som detta där man ska lära sig att nå sinnesfrid genom att lämna falska föresatser och speglingar.

   Många Tvillingar kan komma att djupdyka i det filosofiska tänkandet och där man ifrågasätter hur världen ser ut och fungerar. Det går hand i hand med de förändringar vi ser och där stora förändringar är att vänta då vi lämnar en tidsålder för en annan. Använd detta filosoferande så att du lär dig att se ur olika perspektiv och därmed att tänka konstruktivt. Då kan det bli du som kommer med innovativa lösningar för att förbättra världens förutsättningar. Det tenderar att finnas en destruktiv sida i detta filosofiska tänkande om man dyker för djupt och man kan riskera att falla ner i depression och tänka att allt är meningslöst. Se upp för detta! Allt i balans som sagt.

Under våren möter Tvillingarna nya utmaningar gällande de relationer man har omkring sig och där det blir nödvändigt att förändra. I takt med att man blir ärlig mot sig själv kommer man också att se att man har byggt många falska relationer och som grundar sig i utnyttjande. Allt som Tvillingarna inte är nöjda med kommer att ta sig upp till ytan under 2021 och kan kännas svårt att hantera. Håll ut! Genom dessa förändringar skapar man utrymme för att skapa sanna, genuina situationer och relationer.

   Genom att nu börja se dina skuggsidor och finna sanningen om dig själv kan du också komma att möta likasinnade och bygga balanserade relationer. Kom ihåg att det är du själv som har skapat detta du nu inte är nöjd med och att nyskapandet handlar om att börja med dig själv. Inte förrän du är sann mot dig själv som du kan börja attrahera de människor du verkligen behöver och vill ha i ditt liv, just för att kunna växa och utvecklas tillsammans.

Under sommarmånaderna då Jupiter går in i Vattumannen blir Tvillingarna väldigt kreativa på ett brett plan. I det här tillståndet trivs Tvillingarna som bäst, i ett högt tempo och med många järn i elden. Tvillingarnas speciella förmåga är just kreativitet och mental flexibilitet. Här ges nu möjlighet att förverkliga idéer på många olika plan. Ta tillfället i akt eftersom den här perioden är kortvarig och allt det som förr varit roligt har runnit ur dig och du har en känsla av att ha tappat bort dig.   

   Äventyrslusten vill inte riktigt infinna sig under 2021 men håll ut, det vänder. Se bara upp med att inte släpa med dig sådana idéer som tillhör ditt gamla jag och som inte är sanna och genuina.

Perioder av mer lätthet och lekfullhet infaller under april och maj samt under augusti och november. Dessa månader innehåller flöde och glädje med möjligheter på kärleksfronten. Under dessa månader lossar saker och ting upp. Eftersom Jupiter färdas genom Vattumannen kommer allt det Tvillingarna ansett vara det normala kastas överbord och något nytt normalt tar form genom möten med annorlunda människor som tänker i nya banor och som går sin egen väg. Det kan upplevas frustrerande för många Tvillingar inledningsvis men när nyfikenheten vaknar följer livslusten med. Låt det vara kärleken som gör att du väljer att ingå en relation och ingenting annat. Existerande relationer som inleddes av fel orsaker kan nu leda till separation. Det beror på att Tvillingarna vaknar till liv och kommer att börja leva i sanning med sig själv.

Under februari och mars ljusnar det på arbetsfronten och kan handla om att man väljer en ny riktning. När det gäller att prestera är det en god idé att låta det vänta till nästa år. Ekonomin kan växla kraftigt men när året går mot sitt slut ser finanserna välbalanserade ut.

   Turplaneten Jupiter gör ett besök från mitten av maj till slutet av juli. Här kan du börja kasta ut krokar och skapa kontakter som sedan ger resultat under 2022. Här får du en försmak för vad som väntar dig under 2022, som är Tvillingarnas gyllene år. Här handlar det om karriär med chanser för ökat ansvar, högre lön, utmaningar på olika plan. Det kan vara jobbet du alltid drömt om som nu kommer åt ditt håll.

Ett vanligt fenomen hos Tvillingarna på grund av ”de två ansiktena” kan ibland vara att man vill vara något man inte är. Ta risker och kasta dig ut. De tvivel du kan uppleva ett år som detta kan ge ditt självförtroende en törn men genom att modigt och nyfiket ge dig in i nya aktiviteter hittar du snart tillbaka till glädjen och bitterheten är ett minne blott. Allt hänger ihop. Det ena leder till det andra så hänge dig, kliv över trösklar och låt dig svepas med. På så sätt vinner ditt kreativa jag nya marker. Alternativet är nämligen alltför dystert.

Ta tillfället i akt att fördjupa dig och förkovra dig. Lyssna inte enbart på kunskaperna utan höj dig själv till det vi kallar för vishet. För den som exempelvis tycker om att skriva kan år 2021 vara ett bra år för att påbörja ett skrivprojekt.

Under andra delen av året kan du uppleva inre konflikter. Dessa konflikter står mellan själ och hjärta kontra förnuftet. Våga lita på det du känner! Upplever du att du blir förvirrad bör du ta hjälp utav någon som tänker annorlunda än du själv för att få ett nytt perspektiv, nya infallsvinklar. Det kan vara vettigt att börja införa andlig träning i form av yoga, qigong, tai chi, meditation just för att nå balans kring denna ”kluvna personlighet” som Tvillingarna är känd för och som gör att en Tvilling kan vara oberäknelig och obeslutsam.

Slutet av året kan medföra frustration om du inte har arbetat med dig själv eller att du inte nått dina mål utifrån det sanna och genuina. Tänk på att det viktigaste av dina mål bör vara att skapa inre balans. Satsar du på det sker allting annat per automatik och ges till dig utan särskilt mycket ansträngning.

   Du kan hamna i ånger kring saker och ting du gjort och inte har gjort i ditt arbete med dig själv genom självrannsakan. Här finns saker som inte går att göra ogjort men det finns verkligen en hel del där du kan göra om och göra rätt. Speciellt gäller detta för människor du genom åren har svikit och sårat. De är villiga att förlåta om du är ärligt ångerfull.

Om du är stark och möter dina utmaningar väntar dig en välförtjänt belöning. Ett intensivt och utmanande år för Tvillingarna men genom viljestyrka och ansträngning rullas sedan röda mattan ut.

Ett gott råd: Ta chanserna när de kommer och förvalta dem väl! Den försmak som ges under 2021 och där man nu vet att resultaten kommer 2022 gör det lättare att ta sig igenom de prövningar man nu ställs inför. Bröllopsklockor klämtar för en del Tvillingar under 2022.