Väduren

21/3-20/3

Året 2020 har för Väduren handlat om att ladda batterierna och fundera över vad som ska hända härnäst. Väduren har lagt en hel del tid på att bygga upp visioner och skapa idéer som är grundläggande för att skapa det i livet man gärna vill ha. Året 2021 kommer nu att handla om att omsätta dessa idéer till verklighet. Ett år av flöde!

Året 2021 för Väduren kommer framförallt att handla om materiell trygghet. Väduren kommer under detta kraftår tänka ut vilket som blir nästa steg att ta i karriären. Här kan det nu handla om att man byter inriktning helt eller skiftar arbetsgivare för att få möjlighet att få komma till sin fulla rätt. Där det under en längre tid kan ha känts motigt att se vilken väg man ska gå, blir detta nu solklart eftersom Väduren även arbetar en hel del med sig själv och kommer i kontakt med sin inre sanning om vem man verkligen är.

April är den månad då du har din vision klart för dig och tar de första stegen mot att nå de mål du länge har haft uppställda. Motståndet är borta och det går lekande lätt. Du tar dina livsdrömmar på allvar ett år som detta. Det är din tid nu och kommer att lägga mycket tid på att förverkliga dina planer som sedan kommer att ligga till grund lång tid framöver.

   April är en gynnsam månad när det gäller oväntade pengar eller om man söker efter investerare och liknande. Väduren kan vara det av de 12 elementen som är den mest innovativa och bryter ny mark ett år som 2021 och andra vill gärna vara med på ett hörn.

 

Det handlar nu inte enbart om arbete och karriär för Väduren och när den vägen är tydliggjord kommer nästa pusselbit in och man skapar utrymme för relationer. Dels för familj och vänner men även på kärleksplanet. Dessa energier ligger under sommarmånaderna för Väduren. Om man redan är i en härlig kärleksrelation tar man ett nytt steg i denna eller så är det för somliga Vädurar här man nu möter sin livskamrat.

   Nya och spännande vänskaper kommer in i ditt liv. Ni sammanförs genom gemensamma intressen via de mål du har satt upp och siktar mot. Väduren kommer också att rensa ut bland vänner som inte längre ger något och som man väljer att avsluta. Det är nya tider för Väduren som genom sitt inre arbete utvecklas, vilket skapar ringar på vattnet.

   Emotionellt kommer Väduren att påverkas mer än förr eftersom man öppnar upp för sitt inre. Under maj och juni genomgår Väduren en spirituell fördjupning som kan innehålla nattliga drömmar innehållande budskap. Här utvecklas den intuitiva förmågan och föraningar kan bli starka. Våga lita på det du får till dig. Våga vara i dina känslor. Var modig i kärlek!

På grund av Mars position i Jungfrun kommer andra hälften av året vara inriktat på arbete. Det är trots allt det som är viktigast för Väduren år 2021, att skapa det man vill ha på det här planet och skapa ekonomisk säkerhet. Du kommer att känna dig inspirerad och fylld av energi under den här perioden där du känner dig mycket kreativ, med många bollar i luften. Här ges tillfälle att möta nya människor som du upplever som intressanta och med gemensamma intressen som inspirerar dig. Tänk på att vila då och då och att även läsa en del eftersom Väduren upplevs som vetgirig och nyfiken under år 2021. Här har du möjlighet att förvalta dina kunskaper men också att utvidga dem. Maj och juni är särskilt gynnsamma om man vill gå någon kurs eller utbildning.

Väduren, liksom många andra kan ha upplevt några tuffa år. Känslan av att allt faller och att man hela tiden måste börja om. Detta är en slags livstransformation som under de senaste utmanande åren lärt Väduren att avslut och förluster är en del av livet men som också medger möjligheten för att bygga nytt. Det kan ha upplevts som stressande och kan bitvis kännas så, men den här typen av stress kommer att minska och bli lättare att hantera. Meditation och även andra former av aktivitet som skapar balans, såsom yoga och qigong är bra för Vädurens både inre och yttre hälsa då Väduren kan vara känslig för förändringar, vilket kan bli en hel del av den varan under år 2021.

   Inte enbart årstidens skiftningar som påverkar utan alla former av förändringar. Balans är Vädurens ledmotiv under detta år. Meditation hjälper också Väduren att bevara sin ödmjukhet mitt upp i årets alla framgångar som gör att Väduren belönas rikligt.

Ett gott råd: Eftersom du under en längre tid lagt upp en plan som under år 2021 har för avsikt att förverkligas kan det finnas en risk att man inte ser utanför den ram man ställt upp. Du kan komma att överraskas längs med vägen, men på ett positivt sätt. Var vaken för sådant som kan expandera och utmana dina färdiga idéer så att du inte missar dem! Ta inga onödiga risker såsom investeringar när ekonomin nu kommer att stabiliseras. Det finns en risk för övermod nämligen. Följ din plan med ett modigt hjärta!