Vågen

23/9-22/10

Ett riktigt balansår för Vågen. Äntligen! Det är ingen lätt konstform att hålla balansen, inte för någon och knappast för Vågen, som är född i ett tecken där detta är av yttersta vikt för att livet ska kännas harmoniskt. Det betyder inte att detta blir lätt men möjligheten att upprätthålla och skapa balans är årets utmaning och mål. Det gäller på alla plan. Den gyllene vägen. Måttfullhet. Lagom av allt. Dessa tillstånd skapar harmoni, självförtroende och glädje. När man når denna jämvikt blir det mycket lättare för Vågen att fatta beslut som annars kan vara Vågens akilleshäl, där man tenderar att vara velig. Vågens förmåga att se båda sidor av saken kommer detta år att skapa tydlighet istället för osäkerhet.

Året för med sig tydlighet och att man vet vad man vill och går efter det. Alla former av framgångar väntar Vågen detta år. I stort och i smått. Detta är välförtjänt och har inte kommit gratis. Vågen har jobbat hårt för att nå fram till den här punkten. Ekonomin kommer att i jämn takt gå uppåt under hela året. Turplaneten Jupiter flyttar in redan under december 2020 och har kommit för att stanna kvar en bra bit in under 2021.

Våren för med sig energi och du kan känna dig oövervinnerlig både mentalt och fysiskt. Här känner du dig produktiv och mycket av det du sätter igång här håller i sig resten av året och vidare in under 2022.

   Spräng gränser som du har begränsat dig själv med. Utveckla dig och ditt medvetande tillsammans med andra som delar dina intressen. Ett riktigt kanonår för Vågen detta 2021 eftersom din styrande planet Venus rör sig fritt och ledigt under nästan hela året. Dra nytta av detta. Inte enbart Venus gör livet till en dans utan Jupiter hjälper till att sockra och öppnar upp för det uttrycksfulla och njutningsbara. Han hjälper dig att nå framgång i allt du företar dig men ser även till att du har roligt längs vägen.

Under sommaren kommer Vågen att känna sig extra inspirerad och går fokuserat in på karriärområdet. Här ges möjligheter att arbeta inte enbart inom landets gränser utan även ut i världen. Titta på dessa erbjudanden även om det skulle kännas lite svårt för dig att lämna landet som utgör trygghet, kan ett arbete i ett annat land bidra till erfarenheter som är guld värt!

   Ta lite tid åt dina vänner då och då. Det ger energi att lämna arbetet en liten stund och att ta del av andra människors liv omkring dig gör att du får förstå att du är viktig för dem.

   Året uppmanar till att säga ja till saker och ting som kommer din väg. Var vaken för dessa inbjudningar och erbjudande eftersom de har med den personliga utvecklingen att göra. Skapa även utrymme för ditt kärleksliv då Venus och Mars sammanstrålar under mitten av sommaren. För dem som är i en relation har man nu möjligheter att fördjupa dessa och skapa en nytändning. För singlarna finns här stora möjligheter för att ingå sanna och genuina kärleksrelationer som är hållbara. Eftersom man utgår från balans i allting man gör detta året väljer man också in en partner i samstämdhet och därmed känns det lättsamt istället för intrigant och dramatiskt. Om man som Våg känner att kärleken inte riktigt får plats detta år har man nya fina möjligheter under 2022.

För den Våg som är sugen på att börja studera är 2021 ett bra år för detta. Du är redo och har lätt för att ta in information och längtar efter att engagera dig i något nytt. Vill du inte ta detta steg fullt ut räcker det med att läsa på egen hand. Utvidga ditt bibliotek med något som är ifrågasättande, kanske på något filosofiskt plan. Att vidga perspektiven och gå utanför de egna föreställningarna skapar den motivation som ibland kan kännas bristfällig.

   Läromästaren Saturnus tillbringar tid hos dig under året och uppmanar till kunskapsinhämtning. Han finns även med som stöd för de Vågar som vill starta ett eget företag som gör att du kan leva ditt liv på dina egna villkor genom att du är din egen chef. Här ges en verklig chans att omvandla en hobbyverksamhet till en inkomstkälla. Ta även tag i något kreativt inom konst och musik kanske för att ge dig själv möjligheten att lära dig något nytt eller bara att njuta av andras.

Ett gott råd: Njut av alla framgångar som nu kommer men glöm inte bort vännerna. Se upp för slarv så du inte missar bra möjligheter!